V Mladé Boleslavi se obnovuje unikátní symbol svobody

19. 1. 2014

Snad každé město po první světové válce vzdalo hold svým padlým a hrdinům, kteří vybojovali samostatnost svému národu. Nejinak tomu bylo i v Mladé Boleslavi, kde již v roce 1923 odhalila místní legionářská jednota společně s městem památník Padlých z let 1914–1920. Ten byl postaven dle dobových zdrojů na paměť 24 mladoboleslavských občanů, kteří padli v řadách čs. legií pro vznik samostatného čs. státu.

Autorem monumentální figurální plastiky byl akademický sochař Josef Matějů z Kosmonos. Architektonickou podobu podstavce vytvořil známý architekt Karel Mauermann ve svém kamenosochařském závodě v Mladé Boleslavi. Památník vznikl péčí Československé obce legionářské, z finanční sbírky občanů, spolků, firem, města Mladá Boleslav a obcí v sousedství.

Pomník na vysokém podstavci zobrazoval dopředu levou nohou nakročeného čs. legionáře držícího v levé ruce pušku, v pravé násadkový granát. Jedná se o symbolický výjev boje za naši národní svobodu. V den 10. výročí naší samostatnosti byl památník doplněn o prstě z bojišť čs. legionářů z ukrajinského Zborova, francouzského Terronu a Vouziers a italského Doss Alta. Zároveň bylo okolí informační bronzové desky doplněno dvěma hořáky s věčnými plameny.

Stejně tak jako mnoho jiných, ani ten mladoboleslavský symbol svobody neunikl pozornosti okupační správy po roce 1939, která jej na základě výzvy gestapa nechala strhnout. Po válce se z památníku objevilo pouze torzo, které na provizorním podstavci vydrželo éru komunistické totality a do značné míry se potýkalo s nezájmem i polistopadové společnosti.

Po obnově mladoboleslavské jednoty ČsOL byla obnova památníku vždy prvořadým úkolem a v letošním roce, v roce stého výročí vypuknutí světového konfliktu, který dal vzniknout svobodnému Československu, se úsilí zhodnotilo. V rámci revitalizace prostoru Komenského náměstí, kde socha stála a dodnes stojí torzo původního monumentu, přistoupilo město k našemu návrhu a rozhodlo se pietní místo obnovit. Hlavními investory celého památníku je město Mladá Boleslav a Československá obec legionářská. Naše organizace zároveň v celém projektu působí jako nezávislý historický poradce, který pomáhá akademickému sochaři Michalu Moravcovi v co nejpřesnějším ztvárnění celého památníku. To se projevilo již při první návštěvě zástupců mladoboleslavské jednoty v jeho ateliéru v Lukavci u Hořic, kde mu byly prezentovány originální součásti výstroje a výzbroje čs. legionářů.

Práce na novém památníku plynou postupně kupředu, a tak se snad již na počátku května dočkáme znovuobnoveného pomníku, který důstojně, a pevně věřme, že již navždy, připomene zásluhu mladoboleslavských legionářů o vznik samostatného státu.

Připravil: Tomáš Pilvousek