Velká válka a legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa

5. 6. 2014

Pod tímto názvem byla v Muzeu Novojičínska ve čtvrtek 22. května 2014 otevřena hlavní výstava letošního roku. Na vernisáži, které se zúčastnilo přes sto účastníků a významných hostů, se uskutečnil i křest 2. části publikace autorů Václava Langra a Bohumila Vlacha Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa. Vernisáži v odpoledních hodinách předcházel vzpomínkový pietní akt u pomníku obětem války na městském hřbitově.

Těmito významnými iniciativami chce novojičínská jednota Čs. obce legionářské, OV Českého svazu bojovníků za svobodu, město Nový Jičín a Muzeum Novojičínska v rámci projektu Legie 100 připomenout nadcházející 100. výročí událostí, které výrazně ovlivnily a změnily svět. Koncem července 2014 uplyne 100 let od vypuknutí první světové války. Velké války, která přinesla nesmírné utrpení lidí na celém světě, více než 10 milionů objetí, 20 milionů raněných a obrovské materiální škody. Poselství této války nesmí být zapomenuto. V srpnu 2014 si připomeneme rovněž 100. výročí vzniku československých legií, jejichž zásluhou jsme při skončení války patřili k vítězným mocnostem. Naši legionáři získali svými bojovými úspěchy ve světě velké uznání a respekt a výrazně přispěli ke vzniku Československa. Události, které patří k nejvýznamnějším v naší novodobé historii, jsou přesto našimi občany velmi málo známy a zejména mladou generací. Zvýšit pozornost veřejnosti těmto událostem a přispět k rozšíření jejich informovanosti si dali za cíl organizátoři výstavy a doprovodných akcí. Současně těmito iniciativami chtějí dát podněty k jejich následování i v jiných městech a regionech. Tyto myšlenky se prolínaly ve vystoupeních všech řečníků.

Vernisáž zahájila ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková. Připomněla, že s myšlenkou uspořádat výstavy k 100. výročí vypuknutí první světové války a čs. legií přišli členové ČsOL a ČSBS již před 4 lety. První výstava proběhla ve Fulneku již v březnu 2012, pak následovaly výstavy v Kopřivnici a v únoru 2013 ve Frenštátě. O všechny výstavy byl nebývalý zájem a věřme, že tomu tak bude i u této výstavy. Organizátoři hlavně chtěli oslovit školní mládež a k tomu uzpůsobili termín výstavy od května až do 7. září. Vyzvali zástupce školských institucí, aby toho využili a přivedli své žáky a děti na výstavu.

Na její slova navázal starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Připomněl odpolední pietní akt u Pomníku obětí válek, na němž bylo poměrně hodně školáků, a řekl, že věří, že je přitáhne i tato výstava. Poukázal na neskutečnou brutalitu Velké války a na strašlivé věci, které se děly. Musí o nich vědět i naše děti, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Na závěr poděkoval autorům výstavy a publikace.

S krátkou zdravicí pak vystoupil předseda ÚV ČSBS plk. v. v. Jaroslav Vodička. Řekl, že se už v novojičínském okrese zúčastnil za poslední roky třech vernisáži a také křtu původní publikace Legionáři Novojičínska. V loňském roce byl přítomen i setkání s veterány druhé světové války ke Dni osvobození. Vyzvedl vysokou úroveň těchto akcí a cenil úsilí a aktivitu členů ČSBS v okrese i členů novojičínské jednoty Československé obce legionářské.

Několik zajímavostí o Velké válce sdělil účastníkům vernisáže historik muzea Jan Číp, který je spolu s Eduardem Piterkou spoluautorem výstavy. Mimo jiné objasnil, že název Velká válka pochází z Francie, protože se jim zdála být velká svým rozsahem a délkou. Mysleli, že už žádná taková velká nebude. Přesto za krátkou dobu 20. let přišla ještě větší a strašnější. Tak je museli začít číslovat.

V další časti vernisáže tajemník novojičínské jednoty ČsOL představil přítomným 2. část publikace Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa. Zdůraznil, že vznikla na základě podnětů čtenářů původní publikace, kteří v ní nenašli svého předka nebo známého. K původním 1114 legionářům tak autoři dohledali dalších 240 legionářů a proto se rozhodli vytvořit tuto 2. část. Rovněž tato bude bezplatně darována městům a obcím, jejich knihovnám a školským zařízením ve stejném počtů výtisků, jako původní 1. část, aby tak tvořily ucelený celek. Ostatním institucím a občanům, kteří 1. část získali jiným způsobem, bude druhá část vydána na jejich vyžádání dohodnutým způsobem. Po té se uskutečnil křest, který za řízení tajemníka novojičínské jednoty ČsOL A. Petroše provedli autoři publikace V. Langer a B. Vlach, starosta města J. Dvořák, předseda ÚV ČSBS J. Vodička, předseda OV ČSBS J. Kubový a místopředseda jednoty ČsOL Z. Plhal.

Po tomto slavnostním aktu byla autorům výstavy a publikace a některým organizátorům předána významná ocenění ČSBS a ČsOL. Poté byla výstava oficiálně zahájena a ředitelka muzea vyzvala účastníky k její prohlídce. Současně poděkovala novojičínskému sextetu Pohoda za jejich krásná kulturní vystoupení, kterým umocnili celkové zážitky z vernisáže.

text a foto br. Ing. Alois Petroš, tajemník Jednoty ČsOL v Novém Jičíně