Vzpomínka na oběti „Sedmidenní války o Těšínsko“

29. 1. 2014

V neděli 26. ledna 2014 se uskutečnil pietní akt věnovaný 95. výročí „Sedmidenní války o Těšínsko“ a jejím obětem u pomníku na hřbitově v Orlové. 

Akce zúčastnilo více než šedesát občanů, mezi nimiž byli zástupci sokolské župy Těšínska, Moravské Ostravy, klubu vojenské historie Chotěbuz, klubu branné přípravy Ostrava, ČSBS, jednot ČsOL Orlová a MSK, ČaSOD Vyškov a Praha, Spolku Za starou Ostravu, Matice Slezské a řada dalších osobností.
Všechny přítomné přivítala sestra M. Bílská, projev přednesl a rozkaz gen. Šnejdárka z roku 1919 v originálním znění přečetl jeden z hlavních organizátorů akce pplk. v. z. Jiří Bílský, člen Jednoty ČsOL MSK, místopředseda ČaSOD Vyškov a člen prezídia ČaSOD Praha. Poděkování přítomným za účast pronesl na závěr pietního aktu kpt. Jan Šimčík, člen Jednoty ČsOL Orlová. K pomníku byly položeny věnce a kytice, zástupci spolků drželi čestnou stráž. Po zaznění hymen České a Slovenské republiky byl pietní akt ukončen.

Připravil: Ladislav Lenk na základě podkladů J. Bílského, foto: http://www.sokol-ostrava.cz/pamatnikorlova2014/