Vzpomínková akce v Mořkově na Novojičínsku

16. 5. 2014

Jak to celé začalo? U příležitosti 65. výročí bojů na Dukle v roce 2009 jsme se zúčastnili několikadenního zájezdu, pořádaného Ministerstvem obrany a Československou obcí legionářskou.

Jako vždy byl čas na zajímavá setkání a povídání s válečnými veterány. Jednou mezi řečí zaznělo jméno Josefa Černého, který se vyznamenal při bojích u Sokolova, Kyjeva a na Dukle byl raněn. Bratr Stanislav Pítr řekl, že pocházel z Mořkova a Mikuláš Končický na to odpověděl, že to byl jeho spolubojovník, samopalník a že jistě má v rodné obci pamětní desku. Věděli jsme, že pamětní desku nemá a slíbili, že se postaráme, aby v Mořkově byla odhalena. Zjistili jsme, že kdysi (tehdy asi před 20 lety) ji někdo z místní školy ukradl a tím to skončilo. Krátce na to jsme se obrátili na starostu obce se žádostí o odhalení pamětní desky pplk. Josefu Černému u příležitosti 65. výročí osvobození obce. Starosta nám slíbil, že se o to postará. V prosinci téhož roku bohužel zemřel, tak jsme celou záležitost řešili s novou starostkou paní Ivanou Váňovou. Obávali jsme se, že uslyšíme známé lamentace o penězích, ale byli jsme mile překvapeni vstřícností paní starostky. A tak 6. května 2010 byla pamětní deska, zhotovená místním kameníkem Petrem Jankem, na den osvobození obce odhalena za přítomnosti plk. Mikuláše Končického, pozůstalých Josefa Černého, syna Josefa, dcery Dany, jejich dětí a vnoučat.

            U příležitosti 100 let legií a 740 let obce Mořkov připravila starostka Ivana Váňová oslavy 69. výročí osvobození obce. Nad touto akcí převzal záštitu plk. Ing. Jaroslav Hrabec, ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava. Sešli jsme se před budovou školy u pamětní desky pplk. Josefa Černého, kde stáli vojáci v dobových stejnokrojích a děti ve valašských krojích. Po zaznění slovenské a české hymny místostarosta obce Jiří Navrátil přečetl jména padlých legionářů, potom jména všech občanů, kteří zahynuli ve 2. světové válce, nejen vojáků, ale i umučených v koncentračních táborech. Za zvuku večerky to bylo velmi působivé. Oslavy 69. výročí osvobození obce zahájila starostka, přivítala hosty a přečetla zdravici místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horské, která ze zdravotních důvodů nemohla přijet. Představila válečné veterány Josefa Černého a letce Františka Bartoně, který tragicky zahynul jako první československý pilot ve Francii. Letos uplyne 100 let od jeho narození a 75 let od jeho úmrtí. Pozvání přijali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivan Strakoň, atašé generálního konzula Ruské federace v Brně Anton Petrakov, plk. Bohumil Vlach, člen Svazu letců ČR, odb. Příbor, váleční veteráni a další hosté. Žáci místní školy si připravili kulturní program. Nejvíce zapůsobila na přítomné veterány Hašlerova Ta naše písnička česká a recitace básně Zpívám zpěv míru od Vítězslava Nezvala. Jako první s projevem vystoupil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivan Strakoň, který připomněl historické mezníky našich dějin a rovněž se zmínil o účasti našich legionářů v boji o samostatný stát. Atašé Anton Petrakov věnoval pozornost historickým souvislostem – 740 let vzniku obce, 100 let vzniku legií a 69 let od konce války. Plk. Ing. Jaroslav Hrabec řekl, že rád převzal osobní záštitu nad touto akcí. Vyzdvihl úlohu našich legionářů a skutečnost, že jsme měli armádu ještě dříve, než vznikl náš stát, připomněl hrdinství čs. vojáků při osvobozování naší republiky a vyjádřil spokojenost, že se dnes mohla prezentovat Armáda ČR. Plk. Bohumil Vlach člen Svazu letců ČR ocenil, že byl dodržen diplomatický protokol akce a přiblížil vznik legií na ruské, italské i francouzské frontě. Rovněž připomněl koncepci celé armády při jejím vzniku a úzkou souvislost s legiemi. Zmínil nelehký životní osud Josefa Černého i jeho tragické úmrtí. Podělil se s námi o osobní vzpomínku z roku 1939, kdy byl s maminkou na dětském divadelním představení a po skončení si kašpárek sundal čepici s rolničkami a začal zpívat Ta naše písnička česká. Tekly mu slzy a celý sál povstal a zpíval s ním. Tehdy tomu nerozuměl, překvapilo ho, že kašpárek má šedivé vlasy a slzy na maminčině tváři. I přítomným veteránům se vybavila tato píseň, mnozí si ji zpívali před odchodem do boje. Předsedkyně ČsOL Kladno Mgr. Eva Armeanová byla vyzvána, aby provedla závěr pietního aktu. Poděkovala všem přítomným, vyřídila pozdravy brigádního generála Mikuláše Končického a paní Zoe Klusákové, dcery generála Ludvíka Svobody. Zdravotní důvody jim zabránily přijet na toto setkání. Přečetla dopis předsedy ČsOL MUDr. Pavla Budinského, Ph.D., MBA, ve kterém oceňuje aktivní vlasteneckou práci paní starostky. Pietní vzpomínka byla ukončena položením věnců a květin u pomníků. Na setkání přišlo asi 150 účastníků.

            Před zahájením pietního aktu válečná veteránka Dana Milatová, předsedkyně ČSBS Nový Jičín předala paní starostce a ředitelce školy knihu od Mgr. Marie Hrošové (členka ZO ČSBS Kladno) s názvem Na každém kroku boj, která je věnována historii 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky v období srpen 1944 až květen 1945. Paní Dana Milatová přislíbila besedu, ve které se podělí se svými zážitky z pohledu partyzánky. Besedu rovněž přislíbil Mgr. Pavel Skácel, předseda Jednoty ČsOL Moravskoslezského kraje, který se z rodinných důvodů nemohl zúčastnit.  Ve škole si žáci poslechli přednášku o novodobých vojenských misích, kterou připravil rtm. Jiří Kaška. Děti si mohly zastřílet na optické střelnici, prohlédnout vojenskou techniku. V doprovodném programu byla také připravena výstava věnovaná 100. výročí vzniku legií a osobnosti letce Františka Bartoně, na které jsme se podíleli.

            Poté se hosté sešli v sále kulturního domu k přátelskému popovídání a slavnostnímu obědu. Pplk. Ing. Alois Petroš a kpt. Rostislav Stehlík z Jednoty ČsOL v Nové Jičíně předali předsedkyni ČsOL Kladno Mgr. Evě Armeanové a starostce obce Ivaně Váňové publikace o legionářích Novojičínska a poděkovali za organizaci tohoto setkání. Bratr Petroš řekl, že když se kniha o legionářích dostala mezi občany, ozývali se další pozůstalí, a tak se dohledalo přes 200 dalších legionářů a tato druhá publikace je doplněna o legionářská vyznamenání. Řekl, že je ještě „horká“, právě ji vyzvedli z tiskárny. Pokřtěna bude na výstavě s názvem Velká válka a legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa. Vernisáž se koná 22. května 2014 v Muzeu Novojičínska a srdečně na ni pozval všechny přítomné. Na památku tohoto dne jsme si udělali společnou fotografii. Na fotografii jsou váleční veteráni Miloslav Šafrán, Miroslava Kaštovská, Josef Diblík, Dana Milatová, Helena Esterkesová, Rostislav Stehlík, plk. Ing Jaroslav Hrabec, plk. Bohumil Vlach, plk. Václav Krejčí, předseda Jednoty ČsOL v Opavě a terénní pracovník, pplk. Alois Petroš, ČsOL Nový Jičín, Ing. Petr Radina, terénní pracovník, Bc. Jiří Ryška, předseda ČsOL Ostrava 2, PhDr. Sylva Dvořáčková a Jan Číp z Muzea Novojičínska, starostka Ivana Váňová, místostarosta Jiří Navrátil, Dana Cabáková, dcera Josefa Černého s manželem Miroslavem, Stanislav Pítr, ČsOL Kladno, vojáci v dobových uniformách Lukáš Kotek, ČsOL Přerov a jeho dva kolegové a další hosté.

            Co napsat na závěr? Proběhl důstojný pietní akt k výročí osvobození, připomněl se význam a statečnost válečných veteránů, našich legionářů a 100. výročí vzniku legií. Potěšil nás ohlas veřejnosti. Odjížděli jsme 7. května, a tak jsme se stihli dozvědět, že např. pan Černoch přišel osobně poděkovat na obecní úřad, poděkování se dostalo i nám. Ještě téhož dne akci v Mořkově věnovala pozornost i Česká televize v relaci Události v regionech.

            Poděkování patří řediteli KVV plk. Ing. Jaroslavu Hrabcovi, starostce obce Mořkov, válečným veteránům, terénním pracovníkům, kteří je přivezli, učitelům a žákům základní školy, zkrátka všem, kteří se o tuto vydařenou vzpomínkovou akci zasloužili. Počasí nám také přálo, sluníčko se na nás usmívalo po celý den. Příští rok si budeme připomínat již 70 let od ukončení 2. světové války. Přejme si, aby všem našim veteránům sloužilo zdraví a mohli opět do Mořkova a na další místa v republice přijet.

            Dne 8. května byl brigádní generál Mikuláš Končický povýšen do hodnosti generálmajora. Za jednotu ČsOL Kladno, Ti milý Kosťo, upřímně blahopřejeme.

text sstr. Eva Armeanová, foto br. Stanislav Pítr