Vzpomínkový akt k výročí vypuknutí 1. světové války se uskutečnil ve Vsetíně

20. 8. 2014

Pietní akt ke stoletému výročí vypuknutí I. světové války se uskutečnil ve čtvrtek 7. srpna 2014 u Pomníku obětem světové války na Jasénce, za účasti starostky města Vsetína Bc. Ivety Táborské, europoslance Ing. Evžena Tošenovského, Dr.h.c., a plk. v. v. PhDr. Petra Majera, člena Republikového výboru ČsOL.

Není mnoho měst v republice, které si takto připomínají sté výročí vzniku 1. světové války. Myslím si, že to je velmi důležité a zvláště v tuto dobu, kdy je třeba si vzpomenout, že naši předci zažili 1. sv. válku, ve které zahynuly milióny lidí, mladých lidí v zákopech, byli vyvražděni plynem…“, řekl mimo jiné, ve svém projevu europoslanec Evžen Tošenovský.

Se stým výročím vypuknutí I. sv. války bylo připomenuto také sto let od vzniku Čs. legií, které zásadním způsobem přispěly ke vzniku svobodného Československa.

Je potřeba se zmínit o více než 1 600 statečných vlastenců, kteří pocházeli z obcí dnešního vsetínského okresu,“ uvedl Petr Majer. „Někteří z nich v bojích padli, mnozí byli raněni a vrátili se do své vlasti jako invalidé. Jedním z nich byl rtm. Josef Maňas, který se narodil v obci Kunovice a shodou náhod, jeho dcera Bohumila Šajchová, která žije v Třinci a za měsíc oslaví 90 let, je členkou naší jednoty ČsOL Frýdek Místek. Dovolte mi, prosím, předat paní starostce jeho životopis, který je v mnohém podobný většině čs. legionářů, kteří bojovali za samostatný československý stát.

Za všechny padlé proběhla krátká Ekumenická bohoslužba organizovaná vsetínskými křesťanskými církvemi, kterou sloužil farář Bronislav Czudek za průvodního slova P. Františka Krále a hudebního doprovodu Mužského sboru Římskokatolické farnosti Vsetín.

Před budovou domu kultury byla poté otevřena pouliční výstava s názvem „První světová válka a Vsetínsko,“ která byla připravena ve spolupráci se Státním okresním archivem Vsetín. „První světová válka byla v naší historii velmi významná. Chceme, aby se s ní lidé seznamovali, aby si z té první světové války pamatovali více, než to okřídlené: ‚Na Bělehrad paní Müllerová!‘“, uvedla starostka města paní Bc. Iveta Táborská při jejím otevření.

Občané Vsetína měli možnost si také prohlédnout graffiti stěnu s malbami mladých tvůrců inspirovaných první světovou válkou. Součástí slavnostního otevření výstavy byl koncert Posádkové hudby Olomouc.

text a foto plk. v. v. Petr Majer, předseda Jednoty ČsOL ve Frýdeku-Místeku