Ze zasedání Republikového výboru ČsOL

14. 4. 2014

Republikový výbor ČsOL, který zasedal v sobotu 12. dubna 2014 v pražském hotelu Legie, zbilancoval loňské hospodaření, schválil letošní činnost a vypořádal se s původci mediálních útoků na legionářskou obec a její vedení.

Republikový výbor je nejvyšším orgánem Československé obce legionářské mezi jejími sněmy a tvoří jej zástupci všech jednot a další členové volení sněmem. Výbor realizuje usnesení sněmu, plní uložené úkoly, vykládá stanovy a zejména rozhoduje o hospodaření a rozpočtu.

Zasedání Republikového výboru se účastnilo jeho 51 členů a další zvaní hosté. Účastníci podrobně projednali hospodaření obce legionářské, vyhodnotili loňský rozpočet a schválili letošní. Výbor byl informován o čerpání dotací, aktualizoval plán činnosti na rok 2014 a vzal na vědomí zprávu Ústřední revizní komise ČsOL, která poukázala zejména na to, že obec poškozují sami její členové nesmyslnými mediálními vyjádřeními.

Kauza reportáže České televize v pořadu Události, která informovala o údajném sporu v ČsOL, se nesla v mnohých příspěvcích a diskuzích členů republikového výboru. Během jednání byla dopodrobna vysvětlována situace hospodaření a rozhodování v ČsOL a průběžně vyvráceny všechny lži, které se o ČsOL mediálními cestami šíří. Bohužel vysvětlení nenašla odezvu pouze u původců pomluv, kteří přes nezvratné důkazy, že médiím sdělovali lži a že hospodaření ČsOL je v pořádku, stále tvrdili svou a snažili se ostatní přesvědčit, že nepoškodili ČsOL a její odkaz.

Republikový výbor se na základě bouřlivé, ale kultivované diskuze rozhodl vyloučit ze svých řad pány Emila Ligače a Emila Cigánika. Bývalí bratři nebyli příliš přesvědčiví v obhajobě svých kroků ani argumentů a ke své podpoře nezískali mnoho hlasů. Republikový výbor oba vyloučil jasnou většinou.

Miloš Borovička, tiskový mluvčí ČsOL, foto: Ladislav Lenk