Živoucí legenda

20. 1. 2014

Mezi válečnými veterány Olomouckého kraje je jeden, který šel celý život štěstí naproti a nyní po zásluze dostává vrchovatou měrou zpět to, co léta rozdával. Jmenuje se Paul Rausnitz a má hodnost plukovníka. Jeho život by vydal námět pro román nebo spíše dva.

Narodil se v rodině, která se hlásila k postupně stále více ohrožené židovské víře v městě Jablonci. Ve městě, kde bylo velice blízko na hranice s Německem a kde se převážná část obyvatel nakazila nacistickým morem. Otec mladého Paula nevěřil na lidské dobro a na zázraky už vůbec ne. Mnichovská dohoda rodinu donutila hledat útočiště v Praze a později v Olomouci, kde plánovali útěk do Polska. Tam se jim povedlo dostat přes Slovensko.

Když začala válka, prchali znovu, tentokrát pěšky na sovětské hranice. Napadení SSSR je zastihlo v Moskvě. Následovala další pouť dále na východ, co nejdále od frontové linie. Posléze se však všichni členové rodiny s odhodláním zapojili do budování čs. jednotky v SSSR, do které také vstoupili.

Je po válce a netrvá dlouho a rodina se znovu vydává na cesty pryč z Jablonce. Tentokrát je však realita vznikajícího bipolárního světa zažene až do USA. Protože jsou pracovití, mají odvahu začít znovu a dostatečnou oporu v lidech stejné víry, stávají se z nich úspěšní obchodníci. Jediné, co jim po celou dobu zůstává, je stesk po zemi, kde se narodili a vyrůstali.

Návrat do vlasti se po roce 1989 povede Paulu Rausnitzovi. Jablonecký průmysl je v troskách a on před dvaceti lety nalézá útočiště a smysl dalšího života ve městě Přerov, kde skomírá podnik Meopta. V letech, kdy většina lidí bilancuje, odpočívá, těší se z výsledků svého dosavadního bytí, začne znovu a veškerou svoji energii a prostředky věnuje cíli postavit podnik schopný konkurence. Opírá se o bezvadné a poctivé lidi, kteří po celá léta věnovali svůj um a elán myšlence proslavit české výrobky na světových trzích.

Tito lidé mu v loňském roce vyjádřili svoji vděčnost – ve vstupní hale podniku Meopta byla umístěna bysta bezvadného člověka, válečného veterána, manažera, úspěšného obchodníka, který měl v životě štěstí i na rozdávání. Pan Poul Rausnitz, který například přispěl nemalým dílem Československé obci legionářské na obnovu pomníku čs. legionářů v Užhorodě, byl při tom. Určitě šťastný…

Připravil: Pavel Skácel