Legiovlak v Lánech navštívil prezident republiky

18. 12. 2015

V neděli 13. prosince vyrazil Legiovlak z Masarykova nádraží v Praze na svou poslední cestu v roce 2015. Cesta se stala poděkováním těm, kteří tento projekt po celý rok podporovali a přispěli velkým dílem na jeho letošnímu úspěchu. Proto byly k Legiovlaku připojeny i historické osobní vozy, v niž všichni tito spolupracovníci směřovali na nádraží do Stochova.

Legiovlak, tažený parní lokomotivou, na nádraží přivítal dav místních obyvatel. Krátce na to začala hrát fanfáru hudba Hradní stráže a na nástupiště přišla delegace vedená prezidentem republiky panem Milošem Zemanem spolu s předsedou Československé obce legionářské bratrem Pavlem Budinským. Bratr předseda se po doznění státní hymny ujal slova a srdečně poděkoval panu prezidentovi za to, že přijal pozvání k prohlídce Legiovlaku. Pan prezident následně poděkoval Československé obci legionářské za přípravu a vedení projektu Legiovlak, který považuje za zásadní přínos pro českou veřejnost. Při následující prohlídce vozů Legiovlaku, kterou svým výkladem doprovázel tajemník projektu Legie 100 br. Jiří Charfreitag, projevil pan prezident nejen hluboký zájem, ale i znalost tématu boje čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Svůj obdiv vůči čs. legionářům ostatně posléze sdělil i přítomným zástupcům celostátních a regionálních médií.

S vzácnými hosty a představiteli Čs. obce legionářské se poté pan prezident odebral do salonku nádražní budovy, kde proběhlo přátelské setkání. Pro veřejnost byl na nádraží připraven vynikající guláš a svařené víno, které bylo v chladném a větrném dni velmi přivítáno.

Účastníci cesty Legiovlaku se následně přesunuli na lánský hřbitov k hrobu prezidenta T. G. Masaryka, kde byl za přítomnosti předsedy Obce legionářské položen společný věnec. Na místě byla připomenuta symbolika tohoto pietního aktu, neboť kroky čs. legionářů směřovaly na lánský hřbitov pravidelně, i v době totalit. Právě proto byla cesta Legiovlaku v letošním roce zakončena právě zde, u místa posledního odpočinku vůdce čs. zahraničního odboje za první světové války.

Po pietním aktu, jenž probíhal za deště, se přítomní přesunuli do lánského Muzea T. G. Masaryka, kde je uvítala jeho ředitelka Magdaléna Elznicová Mikesková. Po děkovné zdravici předsedy ČsOL br. Pavla Budinského nadešly chvíle oceňování těch, kteří se v letošním roce o Legiovlak nejvíce zasloužili. Ať již se jednalo o pracovníky železničářských organizací, dílen, v nichž Legiovlak vznikal, či těch, kteří cestu Legiovlaku organizovali či na něm pracovali jako posádka. Zvláštní poděkování v podobě Stříbrné pamětní medaile projektu Legiovlak obdrželi br. Milan Mojžíš, paní Šárka Malohlavová a br. Jiří Charfreitag, a za vynikající zásluhy o zajištění podpory pro Legiovlak rovněž předseda ČsOL br. Pavel Budinský. Oficiální část zakončil podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi ČsOL a Muzeem T. G. M. v Rakovníku, pod které lánská pobočka spadá.

Po přátelském posezení a prohlídce muzea následoval přesun přítomných zpět na stochovské nádraží a cesta noční krajinou zpět do Prahy. Uzavřela se tak velmi úspěšná cesta Legiovlaku v roce 2015 a nezbývá než nabírat síly na jeho další cestu v příštím roce.

 

text br. Jiří Filip, foto ses. Marcela Volfová