Moravská metropole hostí Legiovlak

21. 10. 2015

Po Jihlavě se druhým moravským městem, kam zavítal Legiovlak, stalo Brno. V úterý 20. října 2015 proběhlo slavnostní zahájení jeho prezentace na nádraží Brno-Královo Pole. Zahájení patřilo nepochybně mezi ty nejvíce navštívené a spřátelená Společnost M. R. Štefánika dokonce dorazila na místo s autobusem dětí ze Slovenska.

Železničáři zajistili v předchozích dnech opravu prvního nástupiště a úpravu okolí, což bylo příjemným zjištěním. Program zahájení tradičně proběhl úderem 10. hodiny za účasti čtyř desítek pozvaných vzácných hostů včele s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem, kterého na místě přivítal předseda Československé obce legionářské br. Pavel Budinský, společně s místopředsedou Obce legionářské, válečným veteránem br. generálem Emilem Bočkem.

Na úvod zahrála cimbálová muzika Vojenského uměleckého souboru Ondráš a po přivítání přítomných se svým úvodním projevem vystoupil předseda Jednoty Československé obce legionářské Brno 1 br. Jaroslav Jarolím. Po něm vystoupil pan hejtman Michal Hašek, který projevil vynikající znalost boje čs. legionářů za první světové války, ale vyzdvihl i jejich roli za první republiky a především v druhém odboji na domácí půdě. Zdůraznil, že je třeba zvláště v dnešní době bránit historickou pravdu a neumožnit, aby byli oběti označovány za viníky.

V zastoupení primátora města Brna následně vystoupil tajemník magistrátu pan Pavel Loutocký, po kterém se slova ujal zástupce železničářů obchodní ředitel Regionálního obchodního centra ČD, a. s. Brno, pan Jiří Sysel. Za ČsOL na závěr pronesl projev br. generál Emil Boček, který mimo jiné zdůraznil, že do Brna již přijel Legiovlak jako sebevědomý a úspěšný projekt, který má na svém kontě již na 60 000 spokojených návštěvníků.

Pan hejtman Michal Hašek a předseda ČsOL br. Pavel Budinský následně přistoupili k podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Čs. obcí legionářskou a Jihomoravským krajem. Operní pěvkyně paní Táňa Janošová následně zapěla Českou a Slovenskou státní hymnu a vzácní hosté poté přestřižením slavnostní pásky symbolicky zpřístupnili Legiovlak na jeho brněnské zastávce. Tajemník projektu Legie 100 br. Jiří Charfreitag se s hosty vydal na komentovanou prohlídku Legiovlaku a pro přítomnou veřejnost hrála na závěr opět cimbálová muzika VUS Ondráš. Pan hejtman Michal Hašek navzdory svému náročnému programu setrval až do konce prohlídky a se zájmem prošel celý Legiovlak.

Legiovlak se v Brně vůbec poprvé představil již v sestavě 11 vagonů, neboť přibyl krejčovský vůz, který přiblíží další složku zabezpečení čs. pluků na Transsibiřské magistrále. Od začátku října je Legiovlak přístupný v kratším časovém rozmezí, v pracovní dny od 8:00 do 16:00 a o víkendu od 9:00 do 16:00.

text br. Jiří Filip, foto ses. Zuzana Palová