Na Legiovlak v Mladé Boleslavi zavítalo prvních tisíc návštěvníků

22. 5. 2015

První zastávkou Legiovlaku po úterním slavnostním výjezdu z Prahy se stalo Hlavní nádraží v Mladé Boleslavi. Unikátní pojízdná expozice zde bude vystavena do úterý 26. května, aby poté zamířila dál na sever do Liberce.

Legiovlak byl slavnostně zpřístupněn ve středu 20. května za účasti četných hostů a veřejnosti. Na úvod ceremonie promluvil předseda Jednoty Československé obce legionářské bratr Tomáš Pilvousek, který vyzdvihl význam příjezdu do jejich města: „Mladá Boleslav má tu čest být první zastávkou na cestě vlaku Českou republikou po slavnostním výjezdu z hlavního města. I to lze považovat za symbolické. Mladá Boleslav byla vždy významným regionem legionářské hnutí.“ Připomněl tak fakt, že jen z okresu Mladá Boleslav pocházelo kolem 2 000 čs. legionářů.

Vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Petr Kynštetr následně přečetl poselství předsedy Poslanecké sněmovny PČR pana Jana Hamáčka, který byl bohužel nucen se z účasti omluvit pro důležité hlasování ve sněmovně. V poselství mimo jiné vyslovil paralelu mezi čs. legionáři a našimi současnými vojáky, kteří jsou vysíláni do zahraničních misí. Právě rozhodování o vyslání vojáků do boje, je stejně těžké dnes, jako tomu bylo v minulosti. Za Středočeský kraj promluvil náměstek hejtmana pan Karel Horčička, který neskrýval své nadšení z celého projektu Legiovlak a jeho zaměření na mládež. Legiovlak dle jeho slov připomíná, že naše samostatnost byla vykoupena obětí mnoha čs. legionářů na válečných frontách první světové války, na což se zapomíná. Zástupce Českých drah, a. s., a člen představenstva pan Roman Štěrba ocenil rovněž unikátní projekt pojízdné expozice a popřál Legiovlaku šťastnou cestu po České republice.

Po skončení projevů se čestní hosté přesunuli k Legiovlaku, kde již byla nastoupena stráž se státní vlajkou a praporem Čs. obce legionářské. Přestřižením pásky byl Legiovlak v Mladé Boleslavi zpřístupněn. Zatímco se přítomní hosté a veřejnost vydali na prohlídku jednotlivých vagonů Legiovlaku, nad nádražím několikrát přeletěly historické letouny z mladoboleslavského Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Bohužel pouze první den měli zájemci možnost vidět spolu s Legiovlakem i historickou parní lokomotivu, která se musela ve středu večer vrátit do výtopny na vršovickém nádraží. Tento den navštívilo Legiovlak navzdory nepříznivému počasí téměř 500 zájemců o historii československých legií. Ve středu pak brzy celkový počet návštěvníků přesáhl první tisíc i díky žákům a studentům, kteří se svými učiteli dorazili v rámci výuky.

Vzhledem k tomu, že dnes probíhá i v Mladé Boleslavi tradiční muzejní noc, bude Legiovlak otevřen přinejmenším do 23. hodiny. Na tento víkend, kdy se očekává největší příliv návštěvníků, je připraven doprovodný program.

text br. Jiří Filip, foto br. Jan Juřena