Nová putovní výstava „Obrana národa 1939-1945“

19. 11. 2015

V závěru Republikového sněmu Československé obce legionářské dne 10. listopadu 2015 byla rovněž představena první část naší nové putovní výstavy „Obrana národa 1939–1945“. Výstava vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a jejím cílem je představit široké veřejnosti ilegální vojenskou odbojovou organizaci Obrana národa, která byla v letech 1939–1945 jednou z nejvýznamnějších složek domácího odboje.

Prvá výstava s touto tématikou přibližuje pozapomenuté kořeny, činnost, cíle i vzdor organizace proti snaze německé okupační správy o její likvidaci. Současně ale nabízí návštěvníkům množství jmen i osudů dosud téměř neznámých hrdinů, kteří přes okupaci vlasti zůstali věrni vojenské přísaze svobodné republice. Výstava se rovněž věnuje dosud opomíjeným kapitolám, vztahujícím se k samotné organizaci, jako jsou např. financování a materiální zabezpečení, zpravodajská a sabotážní činnost, příprava ozbrojeného povstání. Tyto kapitoly přibližuje množství fotografií a dokumentů, které z velké části dosud nebyly široké veřejnosti představeny. Jejich značnou část poskytli rodinní příslušníci, soukromí sběratelé, státní a jiné organizace.

První část výstavy je v současné době možné shlédnout v Národním památníku na Vítkově. Celkový počet, přesahující čtyřicet výstavních panelů, zde budete moci spatřit od prosince letošního roku do konce února roku 2016.

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

foto: Zuzana Palová, Stanislav Pítr  

archivní foto: Archiv bezpečnostních složek Praha, Národní archiv Praha, Vojenský historický ústav Praha, Vojenský ústřední archiv Praha, rodina Novákova, Martin Říha