Nová tvář hrobů legionářů v Libušíně

24. 3. 2015

Na sobotu 21. března 2015 nebyla předpověď počasí příznivá, meteorologové hlásili déšť, na horách sněžení, ale naštěstí to dopadlo jinak, byl krásný jarní slunečný den. Na tento den byla naplánována brigáda na úpravu legionářských hrobů na libušínském hřbitově.

Zanedbané hroby objevil bratr Stanislav Pítr, když na hřbitově hledal hrob pozůstalých po odbojáři Janu Podrackém. Brigádu zorganizovala ZO Českého svazu bojovníků za svobodu Kladno ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Kladno. Bratr Petr Hroník informoval zájemce prostřednictvím facebooku a článek o úpravě hrobů vyšel rovněž v Kladenském deníku. Začali se hlásit členové ČsOL a ČSBS, ale i další zájemci. Na brigádu dorazilo 30 nadšenců s potřebným nářadím. Od 9:00 se drhlo, plelo, rylo, kopalo, hrabalo a také žertovalo, protože nechyběla dobrá nálada. Hroby se měnily před očima. Nakonec je pokryla mulčovací kůra a proběhl pietní akt, položily se věnečky a zapálily svíčky. Přítomní také uctili památku obětí 2. světové války u pomníku, který se nachází v blízkosti legionářských hrobů. Brigády se zúčastnili také děti ze střediska Junák Stráž Lidic Buštěhrad, střední generace i důchodci (člen ČsOL Kladno Pavel Zajíc letos oslaví 74. narozeniny) a nechyběly ani ženy. Na brigádu přišli také sympatizanti našich organizací např. bývalý primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR. Reportér České televize Karel Rožánek litoval, že o brigádě nevěděl, jinak by přijel a udělal reportáž. Domluvili jsme se, že ho budeme včas informovat o další brigádě. Všichni přítomní byli se svou prací spokojeni a rádi se zúčastní další akce, která se bude konat v Kladně – Krnčí, kde se nachází pomník věnovaný obětem heydrichiády. Tento pomník se nachází v lese a již v loňském roce tam byla uspořádána brigáda, nyní se bude jednat o úpravu okolí a vysazení trvalek.

Ale zpět k Libušínu. Dle Okresního archivu Kladno je z Libušína evidováno celkem 64 legionářů (není mezi nimi Antonín Hanousek a Jaroslav Šlesinger). Jména na náhrobcích pouze napoví, proto bych ráda tyto vojáky, legionáře představila blíže, aby nejen Ti, kteří jim upravili hroby, ale i třeba libušínští spoluobčané věděli více. Třeba se najdou i pozůstalí, kteří se nám ozvou. Údaje o libušínských legionářích jsem čerpala z databáze Vojenského historického ústavu a Okresního archivu Kladno.

Desátník Josef Baroch, ruský legionář, narozen 15. 9. 1892 v Libušíně 5, syn Jana Barocha, horníka v Libušíně 5 a Anny, roz. Mladé, z Rostok 21, okres Rakovník; oddán 15. 1. 1921 s Marií, roz. Fikarovou z Prahy 2. Pracoval jako obsluhovač strojů. Do války nastoupil jako voják rakousko-uherské armády, působil u 28. pěšího pluku. Zajat byl 2. 11. 1914 u Nizka. Do legie zařazen 29. 6. 1917 u Demiovky. Sloužil u 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, 3. kulometné roty jako zdravotní desátník. Služba v legii od 13. 7. 1917 do 13. 8. 1920. Dne 12. dubna 1920 připlouvá do vladivostockého přístavu americká loď Mount Vernon. Na tento parník byl naloděn druhý transport 3. pluku. Z Vladivostoku odjel 13. dubna večer. Demobilizován byl 18. 11. 1920. Zemřel 16. 1. 1947, pohřben je v Libušíně. Na náhrobku je uvedeno poštovní podúředník, desátník ruských legií, 3. pluku Jana Žižky.

František Bureš, italský legionář, narozen 6. 12. 1885 ve Svinařově, domovská obec Libušín 45. Pracoval jako horník. Do války nastoupil jako rakousko-uherský voják 28. pěšího pluku. Zajat 2. 11. 1916, Merna. Do legie zařazen 3. 3. 1918. Působil jako střelec 31. pěšího pluku, 3. praporu zákopového oddílu. Služba v legii od 15. 4. 1918 do 10. 8. 1919 a tento den byl i demobilizován. Zemřel 18. 2. 1952 v Libušíně, kde je také pochován. Na náhrobku je uvedeno rodina Burešova.

Antonín Hanousek, italský legionář, narozen 26. 6. 1877 v Štěpánově okr. Benešov. Do války nastoupil jako voják rakousko-uherské armády, kde působil u 6. domobrany pěšího pluku a později u 21. domobrany pěšího pluku. Byl zajat 7. 8. 1916 v Monte Sabbatino. Do legie vstoupil 30. 3. 1918 v Padule. Působil u 33. pěšího pluku a později u 34. pěšího pluku. Dne 15. 3. 1919 byl propuštěn na trvalou dovolenou. Demobilizován byl 9. 3. 1920. Zemřel 23. 8. 1937, pohřben v Libušíně. Na náhrobku je napsáno ruský legionář a fotografie s několika vyznamenáními.

Josef Holovský, ruský legionář, narozen 10. 6. 1885 v Doksech 68 (v některých materiálech uváděno 6. 10. 1885), okres Unhošť, domovská obec Libušín, syn Josefa Holovského, dělnika v Doksech 68 a Františky, roz. Spoustové z Doks 50, oddán 8. 1. 1910 ve Smečně s Marií, roz. Křížovou. Do války nastoupil jako voják rakousko-uherské armády, působil u 8. zemského pěšího pluku. Zajat byl 21. 3. 1915 na Dukle. Do legie vstoupil 17. 11. 1917 v Permu. Byl zařazen do 5. střelckého Pražského pluku T. G. Masaryka. Demobilizován byl 26. 3. 1920. Zemřel 5. 7. 1944 v Libušíně, kde je také pochován.

Václav Hruška, italský legionář, narozen 21. 5. 1894 v Libušíně 121, syn Františka Hrušky, horníka v Libušíně 121 a Kateřiny, roz. Tolarové ze Lhoty. Do války nastoupil jako voják rakousko-uherské armády, sloužil u pěchoty. Byl zajat 18. 10. 1915 v Monte Balon. Do legie zařazen 9. 4. 1917. Zemřel 29. 3. 1921 na otravu krve ve Slaném. Pochován v Libušíně. Na náhrobku je uvedeno střelec 6. divize 1. kulometné roty. V databázi VHÚ je uvedeno, že působil v 31. pěším pluku.

Adolf Schön, ruský legionář, narozen 14. 8. 1884 v Libušíně (Janův Důl), syn Adolfa Schöna, řídícího učitele v Libušíně 85 a Jindřišky, roz. Přistoupilové z Libušína. Do války nastoupil jako voják rakousko-uherské armády, kde působil u 8. zemského pěšího pluku. Zajat 6. 5. 1916, Dárnice. Do legie vstoupil 1. 6. 1916. Sloužil u 5. střeleckého Pražského pluku T. G. Masaryka. Tento střelecký pluk patřil do 2. divize. Loď Amerika připlula do Vladivostoku dne 20. dubna 1920. Z Vladivostoku odplula v pátek dne 23. dubna 1920 v 10 hodin ráno. Odvážela kolem 6 000 mužů. Na palubě byli vojáci 4. čs. střeleckého pluku Prokopa Velikého a 5. čs. střeleckého Pražského pluku T. G. Masaryka (kniha Rudolfa Medka Za svobodu, IV. díl, str. 893). Adolf Schön zemřel 25. 5. 1935, pohřben v Libušíně. Na náhrobku uvedeno ruský legionář 5. pluk.

Karel Štěrba, italský legionář, narozen 8. 8. 1888 v Libušíně. Do legie zařazen 14. 9. 1918. Demobilizován v roce 1920. S manželkou Blaženou bydlel v Libušíně. Zemřel 28. 12. 1948. Pochován v Libušíně. Na náhrobku uvedeno střelec 42. pluku italské domobrany.

Jaroslav Šlesinger, italský legionář, narozen 16. 4. 1888 v Mirošově, okres Pelhřimov nebo Rokycany. Do války nastoupil jako voják rakousko-uherské armády 15. 3. 1915, kde působil u 8. zemského pěšího pluku. Zajat 21. 8. 1917, Humarie. Do legie vstoupil 4. 12. 1917. Demobilizován 24. 10. 1919. Zemřel 4. 7. 1930, pohřben v Libušíně. Na náhrobku uvedeno střelec 33. pěšího pluku, 3. roty.

U hrobu rodiny Burešovy je umístěna helma, která nám byla pomocníkem v hledání údajů o legionáři Františku Burešovi. Helma je rovněž na hrobech Karla Štěrby, Antonína Hanouska a Josefa Barocha. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o uctění památky legionářů, pohřbených na libušínském hřbitově.

text sestra Eva Armeanová, foto br. Stanislav Pítr