Ocenění pro veterány v Plzni

23. 4. 2015

Dne 17. dubna 2015 proběhlo k 70. výročí ukončení druhé světové války s pověření prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina předání medailí válečným veteránům, účastníkům východní fronty – přímým účastníkům války, konzulem ruského velvyslanectví na půdě Západočeské univerzity v jazykovém institutu „Fond Ruský mír“.

Za Jednotu ČsOL v Plzni se události účastnil předseda jednoty pplk. v. z. Ing. Ivan Čiliak a válečný veterán Jaroslav Maršák, Slávka Altmanová, Bohumil Janča, Josef Kotyza, Štefan Laurinc a Vasil Suremka.

Konzul Ruské federace poděkoval vyznamenaným za jejich chrabrost a předseda jednoty Ing. Ivan Čiliak za dojemné chvíle pro válečné veterány na půdě jazykového „Fondu Ruský Mir“.

Text a foto br. Ivan Čiliak, předseda Jednoty ČsOL v Plzni