Od čtvrtka je Legiovlak v Liberci. Dnes k němu přibude pára!

30. 5. 2015

Po návštěvností velmi úspěšném zastavení legionářského vlaku v Mladé Boleslavi dorazil Legiovlak do letošního prvního krajského města na liberecké hlavní nádraží.

Osádka s vlakem dorazila do cíle již ve středu v časných ranních hodinách. Celý den byl však vlak, s přilehlým prostranstvím a skladištěm, připravován na následující dvoutýdenní provoz.

Slavnostně byl Legiovlak v Liberci zpřístupněn ve čtvrtek 28. května. Program byl zahájen v 10 hodin trubačovým signálem „Nástup!“ Slavnostní události se zúčastnila celá řada vzácných hostů, zástupci médií a také několik školních tříd. Na úvod promluvil předseda Jednoty ČsOL Liberecký kraj bratr Jozef Bujňák, veterán ze Zálivu, který vyjádřil vděk za to, že Liberec je jedním z prvních měst republiky, které na své historické cestě Legiovlak navštíví. S projevem poté vystoupil 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR pan Přemysl Sobotka, který ocenil projekt Legiovlak a jeho zaměření na mladou generaci, jmenovitě přitom poděkoval tajemníku projektu Legie 100 bratru Jiřímu Charfreitagovi, který se svým týmem – dle senátorových slov – „věnoval Legiovlaku svou duši.“ Dalším řečníkem byl hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, který ve svém projevu neskrýval nadšení z Legiovlaku, což dokazoval i velkým zájmem při jeho samotné prohlídce. Nemocného primátora Statutárního města Liberce pana Tibora Batthyányho zastupoval náměstek primátora pan Tomáš Kysela. Ve svém proslovu vzpomněl s hrdostí i na svého děda, který bojoval ve slavné bitvě u Zborova, která byla důležitým milníkem na cestě k samostatnému státu. Za železničáře vystoupil člen představenstva Českých drah, a. s., pan Roman Štěrba, jenž skrze potřebnost projektu odůvodnil trvající podporu Legiovlaku ze strany železničních organizací. Závěrečné vystoupení patřilo duchovnímu otci Legiovlaku, 1. místopředsedovi Československé obce legionářské bratru Jindřichu Sittovi. Ve své řeči přiblížil peripetie, se kterými se musela myšlenka Legiovlaku vypořádat a přiblížil také důvody, které vedly k realizaci Legiovlaku. Současná společnost Legiovlak potřebuje v zájmu posílení národní hrdosti a upevnění legionářské tradice v povědomí veřejnosti.

Bratr Jindřich Sitta a pan hejtman Martin Půta přistoupili následně k podpisu memoranda o vzájemné spolupráci ČsOL a Libereckého kraje v rámci projektu Legie 100. Poté se již přítomní přesunuli na peron, kde byl slavnostním přestřižením pásky a přípitkem zpřístupněn Legiovlak a přítomní se, i spolu se školními třídami, vydaly na prohlídku vlaku.

První dva pracovní dny v Liberci byly početně navštíveny školními exkurzemi, ale veřejnost ve větším počtu zatím nepřicházela. Uvidíme, jakým způsobem se to změní dnešní sobotu, kdy je k Legiovlaku připojena parní lokomotiva a pro návštěvníky je připraven i další program složený z přednášek a prezentace válečných vzpomínek starodružiníka Adama Kříže, příslušníka České družiny od jejího počátku.

text br. Jiří Filip, foto sestra Zuzana Palová