Pardubický Zámeček je už oficiálně náš!

15. 4. 2015

Larischova vila neboli „Zámeček“ už oficiálně patří Československé obci legionářské. V minulém týdnu převod jejího vlastnictví ze společnosti FOXCONN CZ, s. r. o. na legionáře po splnění posledních formalit zapsal katastrální úřad.

Československá obec legionářská už je zapsaným vlastníkem Larischovy vily v Pardubičkách. Novorenesanční budovu zámečku postavil v roce 1885 architekt František Schmoranz starší pro Jiřího Larische-Mönicha, který byl potomkem uhlobaronského rodu pocházejícího z Karvinska. Přes řadu majitelů se potom roku 1937 vila dostala do vlastnictví města Pardubice. Během druhé světové války budova zámečku zažila své temné chvíle, když bylo na přilehlém pozemku popraveno 194 českých občanů včetně obyvatel osady Ležáky. Objekt s velmi pohnutou historií pak vlastnila pardubická Tesla a po privatizaci přešla spolu s výrobním závodem do majetku společnosti Foxconn CZ. Dlouho se pro objekt hledalo uplatnění a ten pomalu chátral. Díky iniciativě Občanského sdružení za záchranu Zámečku Pardubice se podařilo propojit ČsOL a Foxconn a tím rozepsat novou kapitolu tohoto památného místa.

Jsme velmi rádi, že společnost Foxconn si plně uvědomuje důležitost tohoto místa pro minulost i budoucnost naší země. Záměr vybudovat v Pardubičkách muzeum, které důstojně připomene boj našich vlastenců za svobodu, společně považujeme za nejlepší řešení osudu tohoto výjimečného a s odbojem svázaného objektu,“ komentoval darování vily br. MUDr. Jindřich Sitta, místopředseda Československé obce legionářské a připomněl: „Velmi si vážíme významné pomoci Občanského sdružení za záchranu Zámečku Pardubice, jehož zástupci před časem požádali Československou obec legionářskou o pomoc. Spolupráce se  sdružením je velmi přínosná jak pro nás, tak především pro objekt samotný a nadále budeme společně usilovat o záchranu tohoto významného objektu. Zároveň jsme získali prostory k našim projektům a vzdělávacím aktivitám. Zámeček je tak cenným příspěvkem k dalšímu šíření odkazu legionářů a druhoválečného odboje.“

V letošním roce Zámeček čekají první záchranné práce a hlavně zpracování projektu jeho opravy. Veřejnosti rozhodně nezůstane uzavřen. Už v květnu se v jeho areálu utkají žáci základních škol v regionálních kolech soutěží Battlefield inspirovanými osudy odbojářů za druhé světové války. V červnu jej již tradičně navštíví děti ze základních škol z Včelákova a Skutče, aby připomněly krutý osud svých dětí z Ležáků.

text br. Miloš Borovička, mluvčí ČsOL