Pieta u hrobu předsedy ČsOL br. Sedláčka

1. 9. 2015

Ve čtvrtek 27. srpna 2015 se konala na hřbitově v Lázních Toušeň pieta u hrobu prvního porevolučního předsedy ČsOL br. arm. gen. Tomáše Sedláčka, který se zásadní měrou zasloužil o obnovu činnosti Obce legionářské v naší vlasti.

Mezi těmi, kteří se vzpomínky účastnili, nechyběli zástupci rodiny a paní Olga Loupauerová, která br. Sedláčka provázela v posledních letech na společné cestě životem. Delegaci ČsOL vedl předseda ČsOL br. Pavel Budinský spolu s tajemníkem br. Milanem Mojžíšem. Společně s nimi se u hrobu br. generála Sedláčka poklonili zástupci městysu Lázně Toušeň, místních spolků a za Armádu ČR velitel Posádkového velitelství Praha pan plk. gšt. Milan Virt.

Bratr arm. gen. Tomáš Sedláček nás opustil před třemi lety ve věku 94 let. Pro všechny, kteří jej měli možnost poznat, se stal nezapomenutelnou osobností pevného charakteru a nadčasového pohledu na problémy současnosti. Na počátku 90. let minulého století stál v čele iniciativy za obnovu Obce legionářské a i později, v roli čestného předsedy, přispěl svým působením k současnému rozvoji organizace.

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag