Poděkování Čs. obci legionářské

10. 1. 2015

V uplynulých dnech přišla dvě poděkování za spolupráci Československé obce legionářské. Za šíření myšlenkového odkazu Milana Rastislava Štefánika, za spolupráci a podporu při realizaci kulturně-vzdělávacích akcí na Slovensku poděkovala Obci Spoločnosť M. R. Štefánika. Za realizaci výstavy o Československých legiích ve Francii poděkovalo Masarykovo gymnázium v Příboře, které se rozhodlo u příležitosti významných výročí první světové války přiblížit svým žákům důležité momenty prvního odboje.