Předání Čestné stuhy ČsOL na Vítkově

25. 2. 2015

V Národním památníku na Vítkově se ve čtvrtek 12. února 2015 konal slavnostní večer u příležitosti 25. výročí založení Útvaru pro ochranu ústavních činitelů Ochranné služby Policie České republiky.

Společenská událost patřila především příslušníkům útvaru a jeho řediteli plk. Jiřímu Komorousovi. Mezi čestnými hosty nechyběli předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr vnitra Milan Chovanec a vysocí důstojníci Policie ČR. V projevech, které oceňovaly náročnou práci příslušníků útvaru, se odrazily i aktuální bezpečnostní hrozby. Po projevech hlavních hostů následovalo oceňování pracovníků útvaru.

Oficiální program byl zakončen slavnostním okamžikem pro celý útvar. Na základě návrhu Statutárního orgánu ČsOL rozhodlo Předsednictvo Republikového výboru ČsOL o udělení Čestné stuhy ČsOL Útvaru pro Ochranu ústavních činitelů. Před samotným dekorováním praporu útvaru promluvil k přítomným předseda ČsOL br. Pavel Budinský. Ve svém projevu připomněl silné sepětí legionářů nejen s tradicí české policie. „Legionáři, kteří se vraceli nejen z evropských bojišť zpět do vlasti, se stejně tak jako v armádě stali páteří policie, četnictva či finanční stráže. Za jejich přispění dosahovaly tyto složky státu vynikajících výsledků a svou oddanost demokratickému státu dokazovaly i při svém bojovém nasazení v rámci Stráže obrany státu v době vrcholícího nebezpečí ze strany nacistického Německa.“ Rovněž připomněl význam, jaký má udělení ocenění od ČsOL za přítomnosti br. genmjr. v. v. Jaroslava Klemeše: „Nejen čestná, ale i symbolická je dnes přítomnost bratra genmjr. v. v. Jaroslava Klemeše, hrdiny našeho národa, který byl za války vysazen do protektorátu, aby přispěl k vítězství spojenců. Poválečné rány osudu mu nebyly příznivé. Dlouhých 15 měsíců byl bratr Klemeš vězněn v takzvaném Domečku v Kapucínské ulici na Hradčanech, v nejkrutější mučírně komunistického režimu. Dnes již naštěstí nejsou tato místa kulisami pro hanebnou nelidskost, ale místem, kde se pracuje v zájmu demokracie a svobody – je sídlem Útvaru, jehož výročí dnes oslavujeme. Přítomnost bratra Klemeše je důkazem vítězství spravedlnosti.“

V následujících okamžicích dekoroval předseda ČsOL Budinský prapor útvaru Čestnou stuhou ČsOL a předal plk. Jiřímu Komorousovi dekret, s odůvodněním, že stuha byla útvaru udělena za dlouholetou spolupráci při udržování legionářských tradic v České republice a za rozvíjení odkazu Československých dobrovolníků, kteří bojovali za samostatný Československý stát.

Po ukončení slavnostního programu se ještě jednou setkali bratři Budinský a Klemeš s plk. Komorousem, aby mu předali knihu o československých legiích v Rusku a poděkovali mu za vynikající a důstojnou organizaci oslav výročí útvaru.

text br. Jiří Filip, foto archiv ČsOL