Předseda vlády se setkal s válečnými veterány

22. 5. 2015

V přátelském a neformálním duchu se neslo setkání předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky s válečnými veterány ve Strakově akademii ve čtvrtek 7. května 2015.

Pozvání na tuto událost přijala celá řada výrazných osobností z řad druhoválečných veteránů. Přítomni byli mimo jiné genmjr. Jaroslav Klemeš, genmjr. Alexandr Beer, místopředseda ČsOL brig. gen. Emil Boček a další veteráni. Setkání se účastnil i předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský a garanti projektu Péče o válečné veterány z Ministerstva obrany ČR a ČsOL.

Předseda vlády se zájmem vyslechl přítomné veterány, kteří se na okamžik ve svých vzpomínkách vrátili do nelehké doby války. U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války předal předseda vlády veteránům pamětní minci Úřadu vlády ČR jako symbolický výraz uznání jejich zásluh na osvobození naší vlasti.

text Jiří Filip, foto archiv ČsOL