Sen Československé obce legionářské je skutečností. Legiovlak žije!

20. 5. 2015

Úterý 19. května 2015 se zapíše zlatým písmem do dějin Obce legionářské, která oslaví v těchto dnech své pomyslné 94. narozeniny. Dlouho připravovaný projekt Legiovlak se stal skutečností a souprava 10 zrekonstruovaných vozů se vydala na svou několikaletou spanilou jízdu po naší vlasti.

Slavnostní výjezd Legiovlaku se uskutečnil v úterý za přítomnosti vzácných hostů na Hlavním nádraží v Praze. Pozvání na tuto historickou událost přijal předseda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka, 1. místopředseda Senátu PČR pan Přemysl Sobotka, velvyslanci Slovenské a Francouzské republiky, zástupci českého a slovenského generálního štábu a pochopitelně i vrcholní představitelé Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, ČD Cargo, zástupci samosprávy, partnerských organizací projektu Legie 100 a v neposlední řadě veteráni z druhé světové války.

Program oficiální části byl zahájen v 10 hodin v prostorách Vládního salonku za přítomnosti sta hostů. Úvodního slova se ujal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který ocenil význam Legiovlaku pro dnešní dobu a jeho zaměření na vzdělávání mládeže, což především vedlo Vládu ČR k podpoře projektu. Zástupce náčelníka GŠ AČR genmjr. Jaroslav Kocián vyzdvihl legionářskou tradici, která je vzorem i pro dnešní armádu a upozornil, že vojáci v zahraničních misích dnes se musí mnohdy potýkat se stejnými obtížemi, jako čs. legionáři za první světové války. Velvyslanec Slovenské republiky J. E. pan Peter Weiss ocenil krom jiného i nadšence ze Slovenska, kteří svou prací přispěli k tomu, že do sestavy Legiovlaku přibyl kovářský vůz, jenž byl zrekonstruován ve Zvolenu. V československém duchu se neslo i slovo 2. zástupce náčelníka GŠ SR pana genmjr. Pavla Macka, který vyjádřil pocit zadostiučinění, že společný boj Čechů a Slováků za samostatnost bude náležitě připomenut, a to i na Slovensku, kam Legiovlak v budoucnu zavítá. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah, a. s., pan Pavel Krtek připomněl spolupráci na rekonstrukci Legiovlaku a generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s. o., pan Pavel Surý zmínil, že jeho organizace podpořila výrazně provoz Legiovlaku slevou na poplatcích za přepravu, jež je zajištěna ve spolupráci s ČD Cargo, za něž promluvil člen představenstva Zdeněk Škvařil, který jako mnozí z předchozích řečníků popřál Legiovlaku mnoho ujetých kilometrů a úspěch v jeho poslání.

Na závěr pronesl projev předseda Československé obce legionářské bratr Pavel Budinský. Jeho slova se nesla v děkovném duchu. Za výraznou pomoc poděkoval předsedovi vlády ČR panu Bohuslavu Sobotkovi, Ministerstvu obrany ČR, Ministru dopravy ČR v čele s panem ministrem Danem Ťokem, a také všem třem hlavním železničním partnerům.

Následně se k projektu Legie 100 připojili dva nový strategičtí partneři. První byl Český rozhlas, za nějž podepsal memorandum o spolupráci tajemník generálního ředitele pan Josef Havel. Ten poté zmínil, že pro Český rozhlas byl projekt Legiovlaku natolik atraktivní a záslužný, že vedení ani na chvíli neváhalo jej podpořit. K Legii 100 se rovněž připojila Česká unie sportu, za kterou memorandum podepsal její předseda pan Miroslav Jansta. Připomněl následně fakt, že základem čs. legií byl český sokol a i prvorepubliková armáda byla se sportem, a to i vrcholovým, úzce spojena.

Po podpisu memorand vystoupil tajemník projektu Legie 100 bratr Jiří Charfreitag, který přítomné seznámil se základními informacemi o tom, jak Legiovlak vznikal, jak je sestaven a jakým způsobem bude probíhat jeho cesta po krajských městech v letošním roce.

Hosté se poté přesunuli z prostor Vládního salonku na 1. nástupiště pražského hlavního nádraží. V 10:47 z tunelu vyjela historická lokomotiva a za stálého pískání zamířila se sestavou vagonů Legiovlaku k severní části nástupiště. U prvního obrněného vagonu byla panem předsedou vlády ČR panem Bohuslavem Sobotkou, bratrem Budinských, 1. místopředsedou Senátu Parlamentu ČR a zástupci železničářů přestřižena slavnostní páska. Poté již vzácní hosté mohli vstoupit do prvního vozu a následně si projít celý Legiovlak, kterým je bratr Charfreitag provedl. Strážní službu u Legiovlaku při tom zajišťovala jak osádka vlaku pod velením bratra Tomáše Gala, tak studenti Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové, jež nese čestný název „Škola Československé obce legionářské“.

Výjezd Legiovlaku měl jedinečný a náležitý slavnostní průběh a všem organizátorům za to patří dík. Ve 12 hodin se kola Legiovlaku opět pohnula a souprava zamířila na nádraží v Libni, odkud se vydala do Mladé Boleslavi, kde je na hlavním nádraží k vidění do úterý 26. května. Dále bude pokračovat vlak do Liberce, kde se představí 28. května. Československá obec legionářská bude jeho osvětovou pouť sledovat s hrdostí.

text br. Jiří Filip, foto sestra Marcela Volfová a archiv Úřadu vlády ČR