Slavnostní koncert ČsOL v Rudolfinu

2. 11. 2015

Úterní večer 27. října se v pražském Rudolfinu nesl ve slavnostním duchu za přítomnosti nejvyšších představitelů České republiky a válečných veteránů druhé světové války. Pod vedením Československé obce legionářské byl v Dvořákově síni uspořádán v předvečer 97. výročí vzniku samostatného československého státu koncert, jímž se uzavřely letošní oslavy 70. výročí vítězství v druhé světové válce.

Vrcholný kulturní zážitek se konal za přítomnosti prezidenta republiky a vrchního velitele Ozbrojených sil ČR Miloše Zemana. Na úvod slavnostního večera promluvil k zaplněnému koncertnímu sálu předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a se zdravicemi vystoupili náčelník Generálního štábu AČR genpor. Josef Bečvář a náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR genpor. Milan Maxim. Na koncertu byli přítomni rovněž předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, ministr obrany Martin Stropnický či předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Po úvodních zdravicích následovala první část koncertu, jenž byl zahájen předehrou opery Don Giovanni W. A. Mozarta v podání Orchestru Národního divadla pod vedením dirigenta Roberta Jindry. Následovaly slavné árie, které zapěli sólisté Simona Houda Šaturová a Jiří Brückler. V rámci koncertu vystoupil rovněž Kühnův dětský sbor pod vedením Prof. Jiřího Chvály.

O přestávce se vzácní hosté přesunuli do prezidentského salonku, aby byli přítomni vyznamenávání válečných veteránů. Náčelník GŠ AČR genpor. Josef Bečvář vyznamenal Čestným odznakem AČR za zásluhy III. stupně za bojovou činnost a významný podíl při obraně svobody a demokracie za druhé světové války plk. v. v. Pavla Vranského, npor. v. v. Boženu Ivanovou, npor. v. v. Vladimíra Wintera a svob. v. v. Viktora Wellemina. Náčelník GŠ OS SR genpor. Milan Maxim následně předal Pamětní medaili náčelníka GŠ OS SR I. stupně za aktivní bojovou činnost za druhé světové války a účast v bojích při osvobození Československa genpor. Jaroslavu Klemešovi, brig. gen. Emilu Bočkovi a brig. gen. Miloslavu Masopustovi. Genpor. Alexandru Beerovi, který ze zdravotních důvodů nemohl být přítomen, bude vyznamenání předáno později osobně. Po gratulacích následoval slavnostní přípitek prezidenta republiky, po kterém se přítomní přesunuli zpět do Dvořákovy síně na druhou část koncertu.

Ještě před tím, než zazněly první tóny předehry Lindy z Chamounix od Gaetana Donizettiho, byl tisícihlavý sál Rudolfina svědkem ocenění třech přítomných od Československé obce legionářské. Ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl obdržel Pamětní medaili III. stupně ČsOL za udržování a prosazování legionářských tradic a za rozvoj památníku Lidice a Ležáky. Předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček obdržel Pamětní medaili II. stupně ČsOL za podporu projektu Legie 100 a Legiovlaku a za péči o válečné veterány. Třetím vyznamenaným byl prezident republiky Miloš Zeman, který z rukou předsedy ČsOL Pavla Budinského a brig. gen. Emila Bočka obdržel Pamětní medaili I. stupně ČsOL za celoživotní práci ve prospěch válečných veteránů a za prosazování českých národních a legionářských tradic. Prezident republiky Miloš Zeman poté krátce promluvil k přítomným válečným veteránům, kterým vyjádřil úctu a obdiv za jejich boj za svobodu a demokracii za druhé světové války.

Před poslední skladbou druhé části nadešel čas pro děkování umělcům. Podium se zaplnilo květinovými koši a dirigent a hlavní interpreti byli obdarováni kyticemi. Zvláště dojemným byl dík válečným veteránům, kteří v samém závěru koncertu dostali po rudé růži. Za pořádající Československou obec legionářskou nakonec promluvil 1. místopředseda ČsOL Jindřich Sitta, který poděkoval, že pozvání přijali vysocí ústavní představitelé a váleční veteráni a popřál Československé obci legionářské, aby se i nadále rozvíjela a se ctí plnila své společenské poslání.

Slavnostní koncert pořádaný u příležitosti ukončení 70. výročí konce druhé světové války a 97. výročí vzniku samostatného československého státu byl vynikajícím kulturním zážitkem a skvělým místem pro setkání válečných veteránů. Generálním partnerem koncertu byla advokátní kancelář Jansta Kostka & spol., hlavním partnerem Ravak a partnery Toi Toi, Parkhotel Průhonice a Víno Červenka s. r. o.

text br. Jiří Filip, foto ses. Marcela Volfová