V Břasích se vzpomínalo na parašutistu Potůčka

23. 7. 2015

V neděli 12. července 2015 se členové Československé obce legionářské z jednot Plzeň a Rokycany zúčastnili vzpomínkového aktu u příležitosti 96. výročí narození parašutisty Jiřího Potůčka, radiotelegrafisty paraskupiny SILVER A. Vzpomínka se konala od půl jedenácté u pomníku Jiřího Potůčka před budovou obecního úřadu v Břasích.

Právě v Břasích, tehdy Vranově, strávil Jiří Potůček většinu svého života. Narodil se 12. července 1919 v Brunecku v Itálii, odtud se rodina přestěhovala do Vranova (Břas), kde Potůček prožil dětství a mládí. Nacistická okupace vlasti jej zastihla v Jugoslávii, kde pracoval jako gumárenský instruktor firmy Baťa. Rozhodl se pro vstup do formujícího se československého vojska a již v lednu 1940 byl přiřazen k telefonní rotě ve Francii. Po ústupu do Velké Británie se dobrovolně přihlásil k plnění zvláštních úkolů v okupované vlasti. Prodělal speciální výcvik a jako parašutista-radiotelegrafista byl přidělen k tříčlenné paradesantní skupině SILVER A. Dalšími členy skupiny byli Alfréd Bartoš (velitel) a Josef Valčík. Do protektorátu byla skupina vysazena na konci roku 1941 společně s paraskupinami SILVER B a ANTHROPOID. V oblasti působení výsadku, na Pardubicku, zahájil Potůček rádiové spojení s Londýnem, které udržoval až do června 1942. Toto spojení bylo nesmírně důležité, sehrálo i důležitou roli během příprav atentátu na Reinharda Heydricha. Nakonec však i díky udání Karla Čurdy došlo k odhalení odbojové zpravodajské sítě, což vedlo likvidaci skupiny. Valčík padl společně s dalšími parašutisty v kryptě kostela v pražské Resslově ulici, Bartoš se zastřelil při pokusu uniknout z obklíčení gestapáků v pardubických ulicích. Potůčkovi se sice podařilo prostřílet z obklíčení u svého úkrytu na Končinách u Bohdašína, ale po třídenním útěku byl zcela vyčerpán v lesíku u Trnové poblíž Rosic vypátrán a zastřelen českým četníkem Karlem Půlpánem. Život Jiřího Potůčka skončil 2. července 1942, deset dní před jeho třiadvacátými narozeninami.

Zástupci plzeňské a rokycanské jednoty ČsOL jsou již tradičními účastníky vzpomínky na osobu Jiřího Potůčka. Na pozvání Obecního úřadu Břasy tomu nebylo jinak ani letos, ačkoliv byla celá akce menšího rázu, než v roce předchozím. Členové plzeňské jednoty ČsOL se akce navíc zúčastnili v dobových uniformách příslušníků československého vojska ve Velké Británii a zajistili také čestnou stráž u pomníku.

Po tradičním úvodním odvysílání zdravice v Morseově abecedě panem Jiřím Šavlíkem, přivítal všechny přítomné starosta Břas Ing. Mgr. Miroslav Kroc. Následně o životě a smrti Jiřího Potůčka pohovořil zástupce plzeňské pobočky Svazu letců ČR Václav Toman, který nezapomněl připomenout aktuální 70. výročí konce druhé světové války a její oběti. Slova se ujali také další vzácní hosté: europoslanec Jiří Pospíšil, senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, radní Plzeňského kraje Mgr. Zdeněk Honz, místostarosta města Rokycany Mgr. Jan Šašek a další. Bratr Rostislav Vychodil, z rokycanské jednoty ČsOL, předal starostovi Břas čestné uznání za dlouholetou práci v udržování památky Jiřího Potůčka. Jako tradičně se aktu zúčastnila také delegace Českého svazu bojovníků za svobodu z Pardubic, kde Jiří Potůček padl a kde má také svůj pomník (Trnová je dnes součástí města Pardubice).

Po proslovech byly k patám pomníku položeny věnce a květiny. S těmi se přidali také zástupci obou přítomných jednot ČsOL. Celá vzpomínka byla zakončena českou státní hymnou.

Zájemci mohli ještě v kulturním středisku K21 ve Stupně (část obce Břasy) navštívit výstavu „Setkání na demarkační linii“, která byla připravena k 70. výročí ukončení druhé světové války. Možnosti využili přítomní členové plzeňské jednoty ČsOL. Již nyní vyhlížejí příští vzpomínku na Jirku Potůčka, na které nemohou chybět.

 

br. Petr Tolar
(foto Jaroslav Kreisinger)