Výstava o finanční stráži v Lužických horách ve Cvikově

3. 8. 2015

Jednota Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi ve spolupráci s odborem kultury města Cvikova pořádají v galerii Multifunkčního kulturního centra Sever ve Cvikově výstavu „Finanční stráž v Lužických horách“.

Výstava mapuje historii sboru finanční stráže v Lužických horách od jeho založení v roce 1843 až do likvidace v průběhu roku 1949. Finanční stráž je dnes již polozapomenutý ozbrojený sbor, který v rámci rezortu ministerstva financí střežil státní hranici. Výstava připomíná historii finanční stráže a její organizační vývoj v regionu Lužických hor. Je připomenuto i zapojení finanční stráže do struktur Stráže obrany státu a boj na obranu republiky na podzim roku 1938. Stranou nezůstávají ani informace o obnově finanční stráže v roce 1945, ale i násilné likvidaci v roce 1949. Návštěvník výstavy se taktéž dozví základní informace o bývalých celních úřadech v Lužických horách, kde také pracovali příslušníci finanční stráže. Na výstavě jsou i ukázky stejnokrojů z různých období historie sboru finanční stráže. Současně je možné na výstavě zakoupit publikace se vztahem k finanční stráži a československým ozbrojeným sborům. Nabídka publikací je zajímavá i z hlediska regionální historiografie, neboť v nabídce jsou i knihy připomínající historii finanční stráže v Lužických horách.

Výstava byla otevřena v neděli 2. srpna slavnostní vernisáží, na níž promluvil duchovní tvůrce výstavy br. Jaroslav Beneš. Vernisáže se zúčastnilo asi 50 návštěvníků, přičemž nezanedbatelnou část tvořili potomci bývalých finančních strážců. Výstava potrvá až do neděle 13. září 2015 a v tento poslední den proběhnou dvě doprovodné akce. Tou první bude od 10. hodiny vzpomínkový akt u pomníku čs. hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf. Úplnou tečkou za výstavou pak bude od 14 hodin v prostorách Multifunkčního kulturního centra Sever ve Cvikově přednáška o finanční stráži se zaměřením na region Lužických hor.

text br. Jaroslav Beneš, foto br. Tomáš Pilvousek