Vzpomínka na narození generála Lišky v Záborčí

19. 11. 2015

Klub vojenské historie Rota Nazdar spolu s Československou obcí legionářskou si v sobotu 21. listopadu 2015 připomenou 120. výročí narození armádního generála Aloise Lišky, legionáře, velitele čs. brigády v Anglii a předsedu Československé obce legionářské v exilu. Pietní akt a doprovodný program proběhnou u jeho rodného domku v Záborčí u Malé Skály.

Při vzpomínce na vlast mi mimoděk vstoupí slzy do očí a smutno je mi, smutno až k smrti… Každý kámen, každý strom na Záborčí bych políbil, kdybych se tam mohl vrátit.

Armádní generál Alois Liška, C.B.E.., D.S.O.

Dne 20. listopadu 1895 se v osadě Záborčí nedaleko Malé Skály narodil Alois Liška příslušník československých legií na Rusi, prvorepublikový velitel dělostřeleckého pluku 51, velitel Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, která v květnu 1945 osvobodila severofrancouzský přístav Dunkerque. „Jen málokterý člověk, který se stal trojnásobným emigrantem, by do smrti zůstal odhodlaným vlastencem,“ říká Vilém Fencl, president Roty Nazdar a dodává: „Tomuto opomíjenému generálovi naše vlast mnohé dluží a tím, že se v listopadu pravidelně scházíme u pomníčku v Záborčí, se snažíme alespoň malou část splatit.“ Generálovi Liškovi nebylo umožněno ani na sklonku života v klidu si užít rodné vlasti, protože jako vysoký představitel západního odboje musel v roce 1948 emigrovat do Velké Británie. Ani tam nezůstal nečinný a velmi záhy se stal předsedou exilové Československé obce legionářské, která ve vlasti byla násilně začleněna do Svazu protifašistických bojovníků. V Londýnském exilu v roce 1977 také zemřel.

Rota Nazdar na sobotu 21. listopadu připravila v prostoru u Liškova pomníčku výstavu fotografií a předmětů z pozůstalosti pana armádního generála, jehož osudem se členové klubu zabývají dlouhodobě. K vidění bude řada dobových artefaktů připomínající první i druhý československý odboj a muži v dobových uniformách, stejných jako nosil Liška a jeho muži. „Právě Rota Nazdar neúnavně celé roky pořádá komorní pietní vzpomínku u generálova rodného domku, za což jim patří obrovský dík. Je nám ctí, že v roce jeho 120. výročí narození můžeme s organizací trochu pomoci. Není příliš osobností, v jejichž životě se natolik promítá osud Československa ve 20. století,“ říká Jiří Filip, organizační tajemník ČsOL.

Program pro veřejnost začíná na prostranství před rodným domem generála Lišky v Záborčí v 10:00, pietní akt proběhne za účasti představitelů Ministerstva obrany, Libereckého kraje a dalších vážených hostů v 14:00. Další informace, zajímavosti a fotografie ze života generála Lišky můžete najít na stránce www.facebook.com/RotaNazdar nebo www.rotanazdar.cz.

br. Miloš Borovička