Den s T. G. Masarykem

7. 3. 2016

Připomenutí prvního prezidenta Československé republiky u příležitosti 166. výročí narození se konalo 5. března 2016 v Lánech. Členové kladenské jednoty Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu z Kladna přijeli do Lán jako každým rokem, aby uctili památku této význačné osobnosti.

O akci byl velký zájem, do Lán přijel plný autobus a před lánským hřbitovem na nás již čekali váleční veteráni ze Slaného, Ing František Kyncl a Marino Cavicchioli, zástupci z Lidic, nechyběla ani lidická žena Miloslava Kalibová. Pietního aktu se zúčastnilo na 60 členů  ČsOL a ČSBS a jejich rodinných příslušníků.  Přijela i naše nejstarší členka ses. Věra Lomičková, která v krátké době oslaví 95. narozeniny a přijely i zástupkyně kladenského Sokola.

Památku našeho prezidenta jsme uctili položením věnce a tradičně zpěvem české hymny. Následovala prohlídka Muzea T. G. Masaryka. A samozřejmě jsme využili možnosti ochutnat oblíbená jídla T. G. Masaryka a jeho rodiny. Nejvíce příznivců získaly jako v loňském roce halušky, zájem byl také o švestkové knedlíky, poctivou bramboračku či houbovou omáčku, která byla letos v nabídce poprvé.

Vybudovat muzeum věnované T. G. Masarykovi si přáli lánští občané již krátce po jeho smrti. Teprve po roce 1989 vznikla nadace pro vybudování muzea, které bylo slavnostně otevřeno 7. března 2003. V současné době přináší nahlédnutí do soukromého života T. G. Masaryka a jeho rodiny. V prvním patře jsou vystaveny jejich osobní předměty a návštěvníci se dozvědí další zajímavosti, např. jak vypadal Masarykův všední den. Expozice také přibližuje období 1. světové války, československé legie a vznik Československé republiky. Druhé patro je věnováno období první republiky. Velkému zájmu se těšila četnická stanice. A právě ukázka četnické stanice v loňském roce mi připomněla vyprávění mého strýce, československého četníka, který absolvoval četnickou školu v Kladně těsně před vypuknutím války v letech 1937-1938. Slavnostní přísahu složili tito četníci v březnu 1938 v Lánech, u jeho hrobu.

Naplánovala jsem předání členských průkazů ČsOL našim novým členům u jezdecké sochy. Při předávání členských průkazů přišel k jezdecké soše také hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a ministr a senátor Jiří Dienstbier. Požádala jsem je, aby novým členům jednoty společně s našimi válečnými veterány pogratulovali. Ochotně souhlasili, takže předání bylo opravdu slavnostní. Naši váleční veteráni byli rádi, že se opět mohli pozdravit s panem hejtmanem. Sešli se s ním v loňském roce 20. listopadu na setkání veteránů Středočeského kraje, kde ocenil jejich statečnost v boji a předal jim šek na 190 000 korun – příspěvek na zdravotní výdaje.

Ve 13 hodin proběhl další pietní akt u jezdecké sochy T. G. Masaryka. Věnec položili zástupci ČsOL a ČSBS Kladno, za vládu ČR ministr a senátor Jiří Dienstbier a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Dvě oblíbené písně T. G. Masaryka zazpívali členové souboru Chorus Laneum a přidali se mnozí z účastníků. Všechny přítomné uvítala ředitelka Muzea T. G. M. Magdalena Elznicová Mikesková. S krátkými projevy vystoupil Jiří Dienstbier, který vyzdvihl přístup T. G. Masaryka k osobě Hilsnera a zdůraznil jeho smysl pro spravedlnost. Hejtman Středočeského kraje svůj projev uvedl slovy: „Tento den nám připomíná jednoho z největších velikánů českých dějin.“ Starosta Lán Karel Sklenička poděkoval za hojnou účast a vyjádřil přesvědčení, že se najdou peníze na zakoupení pozemku pro budovu Pamětní síně Alice Masarykové. Tato pamětní síň přibližuje život a práci zakladatelky Československého červeného kříže a historii Českého červeného kříže. Současná výstava se koná u příležitosti 50. výročí úmrtí Alice G. Masarykové (výstavu si je možné prohlédnout do 26. května 2016).

Příjemným zpestřením tohoto dne byla nejen vůně oblíbených jídel, ale také oblečení dam v prvorepublikovém duchu. Nechyběly elegantní klobouky či háčkované rukavičky. Pocit bezpečí zajišťovaly dobové uniformy četníků a vojáků z Klubu vojenské historie Doksy u Kladna. Respekt budil těžký kulomet vzor 37, který byl vyroben v brněnské zbrojovce. Pušky vzor 24 obdivovali dospělí i děti. Nechyběla plynová maska a psací stroj, který byl nezbytným vybavením každé četnické stanice.

Lány navštívilo přes 900 občanů všech věkových kategorií. Přišli se poklonit památce prezidenta Osvoboditele a zakladatele Československa, prohlédnout si muzeum, stálé expozice i výstavu o proměnách lánského zámku. Výstava má název „Od vladyckého sídla po prezidentskou rezidenci“. Na závěr jsme se zapsali do pamětní knihy a poděkovali všem pracovníkům lánského muzea za dobře připravenou akci. T. G. Masaryk řekl: „…státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom. Budu se na Vás dívat, jak to vedete.“ Jestli se díval letos 5. března, myslím, že mohl být spokojený.

 

text ses. Eva Armeanová, foto br. Stanislav Pítr