Letec RAF a místopředseda ČsOL Emil Boček oslavil 93. narozeniny

1. 3. 2016

V živé paměti ještě máme příjemné vzpomínky na nedávné oslavy narozenin posledního žijícího parašutisty vysazeného do protektorátu z Velké Británie br. genpor. Jaroslava Klemeše. Ani on, spolu s řadou vzácných osobností, nemohl v pondělí 22. února 2016 chybět v Parkhotelu Průhonice, kde slavil své narozeniny o rok mladší spolubojovník z druhé světové války br. brig. gen. Emil Boček.

Mezi gratulanty, kteří přijali pozvání na oslavu pořádanou Československou obcí legionářskou, byl přítomen předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, náměstkyně Ministerstva obrany Alena Netolická, policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý, zástupce náčelníka GŠ AČR genmjr. Petr Mikulenka, druhý zástupce náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR genmjr. Pavel Macko a náměstek hejtmana Středočeského kraje Karel Horčička. Nechyběli ale ani další zástupci veřejného života a armády, mezi gratulanty byly i vdovy po válečných veteránech sestry Hana Fajtlová a Libuše Benešová.

Po přivítání vzácných hostů br. Jaroslavem Syrovým se slova ujal br. Petr Tolar, který přítomné krátce seznámil s životními osudy oslavence. Jako první vystoupil předseda PS PČR Jan Hamáček, který ve svém blahopřejném projevu vzpomněl i na svého strýce, rovněž pilota RAF. V závěru své řeči projevil k oslavenci svou úctu, když prohlásil, že kdyby jej dnes strýc viděl v přítomnosti br. brig. gen. Emilu Bočkovi, jistě by byl na něj hrdý.

Následně vystoupil před přítomnými genmjr. Pavel Macko, který z pověření ministra obrany SR předal oslavenci Pamětní medailí ministra obrany Slovenské republiky. Oslavenec převzal z rukou policejního prezidenta brig. gen. Tomáše Tuhého také Medaili PČR. Oslavenec v doprovodu předsedy ČsOL br. plk. v. z. Pavla Budinského a bratrů místopředsedů plk. v. v. Václava Kuchynky a mjr. v. v. Tichomíra Mirkoviče následně ocenil Pamětní medailí ČsOL II. stupně policejního prezidenta brig. gen. Tomáše Tuhého a III. stupněm genmjr. Pavla Macka, plk. Jiřího Komorouse, Miroslava Šindeláře a Karla Rožánka. Všichni ocenění převzali vyznamenání za dlouholetou spolupráci s ČsOL ve prospěch válečných veteránů.

Na závěr slavnostního ceremoniálu převzali z rukou genmjr. Pavla Macka zástupci ČsOL Pamětní medaile náčelníka GŠ OS SR gen. Milana Maxima: bři. plk. v. z. Pavel Budinský, plk. v. v. Václav Kuchynka, mjr. v. v. Tichomír Mirkovič, kpt. v. z. Milan Mojžíš, Jaroslav Syrový a Jiří Charfreitag.

Po oficiální části se oslava nesla v přátelském hovoru s oslavencem, který více, než by vzpomínal, raději mluvil o všem, co mu přináší současnost. Všem přítomným poděkoval za milé gratulace, které jej velmi dojaly.

 

text br. Jiří Filip, foto archiv ČsOL a MO ČR