Na francouzském velvyslanectví byl pokřtěn deník legionáře Preiningera

12. 9. 2016

V úterý 6. září 2016 proběhl v překrásných prostorách francouzské ambasády v Praze křest knihy Přísaha – Deník legionáře Ladislava Preiningera, kterou vydala Československá obec legionářská v rámci své edice legionářských pamětí.

Pozvání ČsOL a Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, které nad celou akcí převzalo záštitu, přijala řada významných hostů – zástupce Generálního štábu AČR genmjr. Štefan Kaleta, velitel Hradní stráže plk. Petr Prskavec, ředitel Odboru pro válečné veterány MO plk. gšt. Eduard Stehlík a náměstek hejtmana Středočeského kraje Karel Horčička. Vzácnými hosty byli členové rodiny Ladislava Preiningera, kteří doprovodili jeho dceru, paní Milenou Freimanovou, jež paměti svého otce připravila k vydání.

Po přivítání zástupci ČsOL se účastníci křtu přesunuli do sálů, kde již byla nastoupená čestná stráž složená z bratrů v dobových uniformách s praporem ČsOL. Úvodního slova se ujal pan velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian, který přítomné hosty přivítal na půdě velvyslanectví, připomněl důležitost čs. legionářů během první světové války a zavzpomínal na svoji účast na několika pietních akcích pořádaných nejen v ČR, ale i ve Francii. Poté moderátor slavnostního křtu br. Jiří Filip pozval k mikrofonu paní Milenu Freimanovou a posléze její dceru, paní Annu Freimanovou, aby knihu představily. Po jejich proslovech následoval slavnostní křest, během kterého se k paní Mileně Freimanové a panu velvyslanci připojil genmjr. Štefan Kaleta a předseda ČsOL br. Pavel Budinský, kteří přípitkem symbolicky pokřtili knihu Přísaha – Deník legionáře Ladislav Preiningera.

Křest knihy ale nebyl jediným slavnostním okamžikem netradičního odpoledne. ČsOL při této příležitosti ocenila J. E. pana velvyslance Jeana-Pierra Asvazadouriana, který z rukou předsedy ČsOL br. Pavla Budinského, místopředsedy ČsOL br. Václava Kuchynky, tajemníka ČsOL br. Milana Mojžíše a tajemníka projektu Legie 100 br. Jiřího Charfreitaga převzal Pamětní medaili ČsOL II. stupně, pamětní plaketu a knihu Československá legie ve Francii, vydanou v roce 1930, jako poděkování za podporu a spolupráci s ČsOL. Závěrečného slova se opět ujal pan velvyslanec Asvazadourian, jehož funkční období na pozici zástupce Francouzské republiky v ČR se chýlí ke konci. Pan velvyslanec poděkoval za ocenění, které právě obdržel, a vyzdvihl práci ČsOL, zejména projekt Legiovlak, jehož slavnostního představení se osobně zúčastnil. Poté se společně s paní Milenou Freimanovou přemístil ke stolku, aby společně podepsali několik výtisků právě pokřtěné publikace, čímž zakončili oficiální program křtu.

 

text a foto ses. Marcela Volfová

 prisaha

 

Článek Michala Raka mapující životní osudy legionáře Ladislava Preiningera najdete na našich webových stránkách ZDE.