Ohlédnutí za výstavou v České Třebové

19. 1. 2016

V loňském roce proběhla řada akcí k 70. výročí konce 2. světové války. Stranou nezůstala ani Česká Třebová, kde v prostorách Městského muzea proběhla ve dnech 17. září až 8. listopadu 2015 rozsáhlá výstava, jejímž autorem byl jednatel Muzea československé branné moci 1918–1945, amatérský historik a člen výboru ČsOL Jednoty Ústí nad Orlicí, bratr Petr Falta. Z nejrůznějších zdrojů se mu podařilo shromáždit tisíce válečných originálních exponátů, které byly za nemalé pomoci muzejních pracovníků tematicky rozděleny a rozmístěny. 

Návštěvník tak mohl spatřit mimo uniforem, z nichž některé patří dosud žijícím veteránům, množství oděvních součástek, služebních odznaků a označení, hodností a vyznamenání, ale i zdánlivě obyčejných knoflíků. K vidění byly rovněž předměty běžné denní potřeby vojáka, jako například mýdla, žiletky, štětky na holení, jídelní nádobí s příbory, jehly se šitím nebo tužky s poznámkovými bločky apod. Nechyběly ani zdravotnické potřeby pro první pomoc v boji nebo masové konzervy s denní potravinovou dávkou. Hlavní náplní a magnetem byly samozřejmě zbraně z východní i západní fronty – pušky, samopaly, lehké i těžké kulomety, pistole, revolvery – to vše s ukázkami druhů munice, ručních granátů, bodáků a útočných nožů. Nemalou pozornost také poutal britský motocykl BSA dlouho stojící na půdě jednoho domu, který po doplnění paliva, oleje a po výměně baterie bez problémů naskočil.

Velkým kladem výstavy bylo i množství osobních dokumentů, dokladů, uniforem, fotografií a odznaků či vyznamenání, vážících se k našemu 1. Čs. armádnímu sboru v Sovětském svazu nebo k československým jednotkám na Západě včetně královského letectva.  

Pro nejstarší pamětníky byla pro zavzpomínání instalována kuchyně tehdy běžné české rodiny z doby Protektorátu Čechy a Morava. Tuto zlou dobu především připomínal starý rozhlasový přijímač s tzv. „Churchillkou“ – tj. s výstražným štítkem s textem: „Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí.“

V závěru navštívila výstavu početná delegace Jednoty ČsOL Ústí nad Orlicí vedená jejím předsedou pplk. v. v. Zdeňkem Pavlíkem. Vzácným hostem byla npor. v. v. Božena Ivanová, bývalá příslušnice 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu, členka ČsOL Jednoty Ústí nad Orlicí.

Výstava se těšila velkému zájmu, po dobu jejího trvání ji shlédlo 933 návštěvníků a velké množství vzácných hostů včetně hejtmana Pardubického kraje Ing. Martin Netolického. 

 

text br. Oldřich Gregar, foto ses. Jarmila Faltová
členové Jednoty ČsOL v Ústí nad Orlicí