Polom 2016 – Osvobození Žiliny po 71 letech

9. 5. 2016

Na konci dubna uspořádali příslušníci meziklubového spolku 4. prapor „úderný“ akci Polom 2016, při které připomněli boje Československého armádního sboru při přechodu Malé Fatry a osvobození Žiliny. Akce se na straně Čechoslováků zúčastnilo na 80 dobově uniformovaných nadšenců, mezi nimi bratři z jednot Praha 3, Hradec Králové, Přerov, Ostrava či Olomouc.

Samotná připomínka proběhla v několika fázích. 27. dubna se zhruba čtyřicítka dobově oděných příslušníků praporu vydala na pěší přechod Malé Fatry po trase Martin-Stráne, Martinské Hole Veľká Lúka, Minčol, Úplaz, Rázsošná, Polom, Stráňavy. Celkově překonala asi 25 km v náročném horském terénu ve sněhu a občasné vánici, s výzbrojí a dokonce i s replikou minometu ráže 82 mm. Navštívila tak místa bojů příslušníků Čs. armádního sboru při jedné z jeho nejúspěšnějších akcí při osvobozování Československa.

28. – 29. dubna pak probíhala bojová hra na motivy bojů v okolních horách. Protivníkem armádního sboru tak byli příslušníci klubů vojenské historie z Čech a ze Slovenska předstírající německý Wehrmacht, dokonce s replikou samohybného děla Stug III. Bojová ukázka pro veřejnost pak proběhla v sobotu 30. dubna, kdy se oba tábory střetly mezi obcemi Višňové a Stráňavi na úpatí kóty Hoblík, o kterou se během války vedly těžké boje. Samotná akce pak byla ukončena pochodem městem Žilina a výstavou techniky a vybavení na náměstí.

Velký dík za obětavou organizaci vzpomínkových akcí na československé vojáky patří především škpt. Romanu Moravcovi, který je velitelem historické jednotky 4. prapor „úderný“.

 

text: br. Miloš Borovička

foto: Mirka Mindárová, 4. prapor „úderný“