Poslední čs. parašutista ze západu oslavil 94. narozeniny

29. 1. 2016

V Parkhotelu Průhonice v úterý 26. ledna 2016 proběhlo přátelské setkání, které pro br. genpor. Jaroslava Klemeše uspořádala u příležitosti jeho 94. narozenin Československá obec legionářská.

Popřát br. generálu Klemešovi přišla celá řada vzácných hostů v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR genpor. Josefem Bečvářem a náměstkyní Ministerstva obrany ČR JUDr. Alenou Netolickou. Nechyběli ani spolubojovníci z druhé světové války místopředsedové ČsOL br. gen. Emil Boček a br. Tichomír Mirkovič. Dobré zdraví oslavenci popřáli i br. gen. Miloslav Masopust se svou chotí a zástupce ředitele Odboru pro válečné veterány MO Milan Bachan, následovaní dalšími vzácnými gratulanty.

Br. genpor. Jaroslav Klemeš neskrýval dojetí a srdečně poděkoval všem přítomným za uspořádání oslavy jeho narozenin. Poslední žijící parašutista, shozený do protektorátu z Velké Británie, krátce vzpomenul i svého nelehkého životního osudu a vzpomínku věnoval svým padlým spolubojovníkům, kteří obětovali svůj život při plnění svých úkolů na nepřátelském území.

 

text br. Jiří Filip, foto archiv ČsOL