Poslední let bratra Imricha Gablecha

4. 1. 2017

Ve středu 28. prosince 2016 proběhlo poslední rozloučení s válečným veteránem, letcem, členem Československé obce legionářské a pravým Čechoslovákem, bratrem brigádním generálem v. v. Imrichem Gablechem, který zesnul 16. prosince 2016 v úctyhodném věku 101 let. 

Rozloučení s výraznou osobností československého protinacistického odboje se uskutečnilo v rámci smuteční mše vedené hlavním kaplanem Armády České republiky plk. Jaroslavem Knichalem v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, za přítomnosti zarmoucené rodiny, zástupců Armády České republiky, Ozbrojených sil Slovenské republiky, polského vojenského přidělence, zástupců vlasteneckých a vojensko-historických organizací a spolků i široké veřejnosti. Československou obec legionářskou zastupoval místopředseda br. Emil Boček a tajemník br. Milan Mojžíš. Brigádní generál v. v. br. Emil Boček také vystoupil u řečnického pultu, u kterého se dojemně rozloučil se svým přítelem br. Gablechem nejen za sebe a za Obec legionářskou, ale i jménem všech žijících bývalých československých příslušníků britského Královského letectva. O více než stoleté cestě Imricha Gablecha životem hovořil plk. gšt. Eduard Stehlík, ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR.

Čestnou stráž u rakve br. Gablecha po celou dobu pohřebního obřadu symbolicky drželi příslušníci čestných jednotek armády České a Slovenské republiky. Bratři z ČsOL v historických uniformách vytvořili stráž praporu Ústředí ČsOL. Čestné stráže doplňovali ještě členové spolku Czech Spitfire Club v uniformách letců britského Královského letectva z dob druhé světové války, kteří zdravili rakev br. Gablecha při jejím odnášení do pohřebního vozu před kostelem.

Pohřeb se odehrál s náležitými vojenskými poctami. Brigádní generál v. v. Imrich Gablech byl válečným letcem a tak hned na samém začátku pohřebního obřadu proletěly nad kostelem dva nadzvukové letouny Gripen Vzdušných sil AČR. U rakve byla vystavena mnohá vyznamenání, která Imrich Gablech za svou vojenskou službu obdržel. Mezi nimi nechyběl ani Řád Bílého lva vojenské skupiny III. třídy, který byl br. Gablechovi propůjčen prezidentem republiky v roce 2009. V průběhu obřadu doplnil seznam ocenění i slovenský Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky doplněný kondolenčním dopisem slovenského prezidenta. Polský vojenský přidělenec rovněž předal i kondolenční dopis polského prezidenta. Soustrast vyjádřil rodině pozůstalých také náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Josef Bečvář.

Obřad ukončila čestná salva vojáků Čestné stráže AČR a česká a slovenská státní hymna. Bratr Imrich Gablech se narodil ve slovenském Hrachovišti v roce 1915, zemřel v českém Havlíčkově Brodě v roce 2016. Celý život byl hrdým Čechoslovákem. Čest jeho památce.  

text: br. Petr Tolar

foto: Michal Rak