Přáslavičtí tankisté navštívili Legiovlak

12. 12. 2016

Ve čtvrtek 27. října navštívili na olomouckém nádraží Legiovlak příslušníci 73. tankového praporu „Hanáckého“ společně se záložáky z 1. tankové roty Aktivních záloh „Československých legií“, kteří v té době pobývali v Přáslavicích na pravidelném cvičení.

Příslušníci praporu, který nese čestné jméno „Hanácký“ po legendárním 6. střeleckém pluku ruských legií, v čele se svým velitelem shlédli expozici a vyslechli zasvěcený a poutavý výklad průvodců. Na závěr prohlídky se, symbolicky před obrněným vozem Austin, který je vezen na plošinovém vagonu Legiovlaku, konal malý nástup. Shromáždila se zde 1. tanková rota Aktivních záloh „Československých legií“, aby se rozloučila se svým dlouholetým řidičem tanku rotmistrem v záloze Karlem Řezníčkem. Tohoto nenápadného člena Československé obce legionářské mnozí znáte z pietních aktů na vzpomínkových poutích, kde jako nosič věnců v uniformě příslušníka Aktivních záloh pokládá u válečných hrobů a památníků věnce a kytice nejenom za ČsOL, ale i ústavním činitelům včetně prezidenta republiky či ministra obrany České republiky. Bratr Karel Řezníček byl v aktivní záloze od jejího vzniku a u příležitosti ukončení branné povinnosti a odchodu do výslužby mu velitel tankového praporu podplukovník Ing. Ján Kerdík poděkoval a předal Pamětní odznak 7. mechanizované brigády – Dukelské. Svému řidiči poděkoval za dlouholetou službu i velitel tankové roty AZ, tajemník ČsOL kapitán v záloze Milan Mojžíš, a za celou rotu mu předal „Černý nůž“, který nosili osvoboditelé Prahy – tankisté z uralského dobrovolnického sboru.

 

text: br. Milan Mojžíš