Přednášky pro školáky v Brně a Vyškově

2. 1. 2017

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2016 uspořádali členové hodonínské jednoty Československé obce legionářské sérií přednášek pro školy. Konkrétně se jednalo o studenty gymnázia Globe v Brně-Vinohradech a žáky Základní školy Tyršova ve Vyškově.

Žáci si mohli osahat historické uniformy čs. legionářů i dobrovolníků z popřevratového Československa. Prezentace byly zaměřené na celkový průběh první světové války, formování a činnost československých legií a jejich následný osud. U žáků se přednášky setkaly s úspěchem hlavně díky interaktivnosti a atraktivitě vystavených předmětů. Jistě přispěly k upevnění povědomí o československých legiích i významu svátku vzniku samostatného Československa 28. října.

 

text: br. Lukáš Lexa