Předseda ČsOL popřál k vzácnému jubileu sestře Haně Fajtlové

1. 3. 2016

Dne 16. února 2016 jsme na Ústředí ČsOL přivítali vzácného hosta, sestru Hanu Fajtlovou. Důvodem milého setkání bylo blahopřání ke krásnému životnímu jubileu, neboť sestra Fajtlová oslavila 90. narozeniny, k nimž jí popřál předseda ČsOL br. Pavel Budinský a přítomní tajemníci ČsOL.

Oslavenkyni předal br. Budinský kytici a dárkový koš. Při přátelském rozhovoru vzpomínala sestra Fajtlová, která okouzlovala svou životní energií, na svého muže, válečného hrdinu, pilota RAF genpor. Františka Fajtla. S ním sdílela v manželství, které trvalo bezmála 60 let, často nelehké osudy, které západním letcům přinesla poválečná změna režimu. Spolu s br. Budinským však sestra Fajtlová vzpomněla i zážitků ze společenských událostí, pořádaných Obcí legionářskou, a v závěru podtrhla, že se těší ze společných chvil se svou rodinou, o kterou se může vždy opřít.

 

text br. Jiří Filip, foto achiv ČsOL