Středočeský kraj ocenil válečné veterány

16. 9. 2016

Ve čtvrtek 15. září 2016 se v malebných prostorách bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře uskutečnilo setkání válečných veteránů a zástupců Středočeského kraje u příležitosti slavnostního předání ocenění válečným veteránům a veteránům zahraničních misí.

Program slavnostní události zahájil nástup čestných jednotek s prapory, složených z bratrů z ČsOL oděných v dobových legionářských uniformách, příslušníků Posádkového velitelství Praha a AZ AČR Středočeského kraje. Po přivítání hostů moderátorkou slavnosti se slova ujal náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Mgr. Karel Horčička, který uvedl, že je pro něj nesmírnou ctí být ve společnosti válečných veteránů, kterých si velmi váží za to, co pro naši vlast vykonali. Po jeho slovech se sálem začaly nést tóny hudebního vystoupení Dechového kvintetu Ústřední hudby AČR, které posléze přítomní hosté ocenili potleskem. Následoval proslov hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Petery, který ve svém vystoupení poděkoval přítomným veteránům, že přijali jeho pozvání na tuto slavnostní událost a zdůraznil důležitost projevů úcty vůči těm, kteří byli ochotni riskovat v zájmu ideálu demokracie a svobody. Přítomné veterány pro jejich zásluhy označil za vzory pro současnou společnost.

Poté již následovalo samotné oceňování veteránů, které zahájilo předání finančního daru Středočeského kraje válečným veteránům na sociálně-zdravotní výpomoc. Symbolický šek převzal za Československou obec legionářskou její místopředseda br. Václav Kuchynka. Následně pan hejtman Miloš Petera společně s panem Karlem Horčičkou předali pamětní listy s oceněním celkem dvaadvaceti válečným veteránům a veteránkám z období druhé světové války. Ocenění se dočkalo i devět novodobých válečných veteránů a veteránek, kteří převzali z rukou pana hejtmana pamětní medaile. Za všechny oceněné promluvil br. Václav Kuchynka. „Dovolte mi, abych jménem ČsOL a válečných veteránů poděkoval hejtmanu Středočeského kraje panu Miloši Peterovi za přízeň, péči a úctu, kterou nám vyjádřil uspořádáním dnešního krásného setkání v tak milé společnosti. Velice si vážíme finanční podpory, kterou Středočeský kraj každoročně daruje válečným veteránům na sociální a zdravotní výpomoc, a uděleného ocenění,“ uvedl mj. ve svém proslovu místopředseda ČsOL. Po jeho slovech následoval odchod čestných jednotek s prapory, čímž byla oficiální část slavnostního setkání v Kutné Hoře ukončena.

 

text a foto ses. Marcela Volfová