Tradiční setkání válečných veteránů v Břeclavi

29. 1. 2016

Dne 26. ledna 2016 se po roce opět setkali představitelé města Břeclav v čele se starostou Ing. Pavlem Dominikem s válečnými veterány z regionu. Tradiční novoroční setkání, které bylo již šestým v pořadí, doznalo v letošním roce několik změn. Spolu s postupně odcházejícími válečnými veterány II. světové války se tohoto setkání poprvé zúčastnili zástupci novodobých veteránů mírových misí Břeclavska. Setkání tak bylo v letošním roce doplněno o prezentace mírových misí naší armády a taktéž o autentické materiály v historické prezentaci paní Soni Holečkové, která informovala přítomné o vyhledávání jmen padlých vojáků při osvobozování města Břeclav v roce 1945. Zkušenosti jednotlivých účastníků se vzájemně prolínali v diskusi a besedě, která se v rámci tohoto setkání rozvinula.

Za druhoválečné veterány se setkání zúčastnili paní Libuše Kowačová – spolupracovnice výsadku TOLA, pan plk. Jan Hronek – spolupracovník a nejmladší rozvědčík partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova na Valašsku, pan Jan Novenko – tlumočník Rudé armády a přímý účastník bojů o Lanžhot v roce 1945 a pan Bořivoj Sedláček – příslušník partyzánských jednotek v bývalé Jugoslávii. Poslední z doposud žijících v ORP Břeclav, pan Oldřich Komenda, se omluvil ze zdravotních důvodů.

Závěrem setkání obdrželi váleční veteráni druhé světové války finanční poukazy na léky, které jim věnoval za město Břeclav pan starosta Dominik. Tato setkání mají již trvalou tradici. V letošním roce se organizace ujala Jednota ČsOL ve Valticích spolu se zástupci novodobých veteránů sdružených v Československém legionáři.

text a foto František Trávníček, předseda Jednoty ČsOL ve Valticích

2016-01-26 - Setkání válečných veteránů v Břeclavi