V Chocenicích si připomněli 100. výročí narození letce RAF

15. 3. 2016

Dne 11. března roku 1916 se v Chocenicích na jižním Plzeňsku narodil Václav Vaněček, letec, účastník československého zahraničního odboje na západě. V sobotu 12. března 2016 si členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské i dalších spolků a institucí připomenuli 100. výročí jeho narození. Akce se uskutečnila u pomníku padlých chocenických rodáků před budovou obecního úřadu. Na jeho stěně byla současně odhalena zcela nová pamětní deska věnovaná Václav Vaněčkovi.

Vzpomínková akce se konala z podnětu soukromého badatele Daniela Švece, který se letci z Plzeňska zabývá. O důkladné zajištění a organizaci se postaral Obecní úřad Chocenice. Mezi čestnými hosty byl i plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Plzeňská jednota ČsOL byla zastoupena předsedou br. Jindřichem Plescherem a čestnou stráží v historických uniformách. Pochopitelně nesměli chybět zástupci plzeňské odbočky Svazu letců ČR. Vedle členů ČsOL se v historických uniformách dostavili také členové klubu policejní historie z Klatov.

Akce začala ve dvě hodiny odpoledne. Moderátor pan Radek Keller všechny přítomné uvítal a předal slovo starostovi Chocenic panu Bohuslavu Heřmanovi. Ten vyzdvihl podíl československých letců na boji proti nacistickému režimu a připomenul jejich nespravedlivé stíhání komunistickým režimem po roce 1948. Poté se slova ujal Daniel Švec, který seznámil všechny přítomné se životním osudem letce Václava Vaněčka. Následně se všichni přesunuli k rohu budovy obecního úřadu, kde byla za účasti rodiny Vaněčkových odhalena nová pamětní deska chocenického rodáka. Desce požehnal biskup Mons. František Radkovský. Na závěr pak došlo k položení květinových darů k vystavené fotografii Václava Vaněčka umístěné vedle pomníku padlých.

Pro účastníky vzpomínky bylo připraveno pohoštění v blízkém hostinci. Posezení se neslo ve velmi přátelském duchu, Mons. Radkovský se dokonce chopil kytary a zahrál a zazpíval si s ostatními několik písní. Atmosféra byla natolik milá, že se jen těžko loučilo. Budeme rádi, když se podaří na tuto akci navázat i v dalších letech.

Václav Vaněček se k létání dostal již během prezenční služby v prvorepublikové československé armádě v letech 1935-1936. Studium na Vojenském leteckém učilišti v Prostějově zakončil v hodnosti podporučíka letectva a u armády zůstal. Absolvoval kurzy pro pozorovatele, radiotelegrafisty i pro noční létání. V době mobilizace v roce 1938 sloužil u Leteckého pluku 6. S okupací vlasti se nesmířil a tak odešel v červnu 1939 do Polska, později do Francie. Zde se nakrátko zapojil mezi francouzské letce, ovšem po kapitulaci Francie v červnu 1940 musel ustoupit do Velké Británie. Od září do října 1940 absolvoval na britských ostrovech výcvik pro letecké pozorovatele a dosáhl britské hodnosti P/O, tedy Pilot Officer. Z dosud nezjištěných důvodů však k 13. lednu 1941 opustil na vlastní žádost britské Královské letectvo – RAF. Důvodem k odchodu od letectva byla pravděpodobně dočasná amnézie (ztráta paměti), která jej postihla po havárii. Až do konce války zůstal v péči psychiatrů. Jelikož nemohl o sobě udat ani základní informace, nebylo zřejmě možné správně dokončit papírování a vojenské úřady jej vedli jako zběha. V Anglii by také zůstal, kdyby se pro něj po válce z Československa nevypravil jeho bratr Jan Vaněček. Díky němu se Václav Vaněček navrátil v prosinci 1945 do rodných Chocenic.

I jeho další život byl poznamenán duševní nemocí. Ministerstvo národní obrany mu alespoň navrátilo hodnost poručíka. Duševní stav uchránil Vaněčka od perzekuce ze strany komunistického režimu, která postihla ostatní československé odbojáře. Poručík v. v. Václav Vaněček zemřel v 67 letech v psychiatrické léčebně v Dobřanech 28. září 1983, pochován je na hřbitově v Blovicích.

 

text br. Petr Tolar, foto Jaroslav Kreisinger