V Mladé Boleslavi vzpomněli již po sedmnácté obětí okupace

16. 3. 2016

Jedno z nejstarších pietních setkání u příležitosti výročí okupace se již po 17 let pořádá v Mladé Boleslavi. Místní jednota ČsOL organizovala i letos před budovou bývalých kasáren T. G. Masaryka na Jičínské ulici vzpomínku na umučené čs. důstojníky z řad odbojové organizace Obrana národa.

Události se mimo jiné účastnil náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Karel Horčička, náměstek primátora města Mladé Boleslavi pan Michal Kopal a ředitel Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj pan pplk. Roman Tkačík. Z vedení ČsOL byl přítomen místopředseda Obce legionářské, válečný veterán br. Tichomír Mirkovič.

Na úvod setkání zahrál několik skladeb Podnikový dechový orchestr Škoda Auto a z reproduktorů zazněla historická nahrávka vyhlášky mobilizace čs. branné moci v roce 1938, na jejíž výzvu symbolicky od budovy soudu napochodovaly historické jednotky s praporem Čs. obce legionářské. Osudnou Mnichovskou dohodu nastínil básní Josefa Seiferta s názvem „Písnička o Paříži“ br. Jiří Filip. Další autentická nahrávka přenesla přítomné již přímo do událostí března 1939, neboť hlas prezidenta Emila Háchy objasňoval důvody, které jej vedly k cestě do Berlína.

Přítomné hosty, potomky po odbojářích a veřejnost přivítal předseda Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi br. Tomáš Pilvousek, který poté o slovo požádal historika br. Jana Juřenu, jenž vysvětlil historické souvislosti 15. března 1939 a nastínil činnost odbojové organizace Obrana národa na Mladoboleslavsku.

Přečtena byla poté dojemná vzpomínka „Jak nám děti psaly“ od Františka Vlacha, vězněného v Mladé Boleslavi. Čtení ukázek z dopisů se zhostila sestra Markéta Rytířová se svou dceruškou Gábinkou. Po tomto silném svědectví byly slavnostně k pamětní desce na budově kasáren položeny květinové dary a tradičně čtena jména obětí okupace z Mladé Boleslavi, do nichž zazněl trubačův signál „Večerka“ a následně výstřely čestné salvy. Po nich před přítomnými vystoupil místopředseda ČsOL br. Tichomír Mirkovič, který mimo jiné poděkoval organizátorům za to, že po tolik let udržují vzpomínku na oběti okupace z Mladé Boleslavi.

Br. Tomáš Pilvousek na závěr poděkoval všem, kteří se na pořádání akce podíleli a uvedl, že zazní tóny československé státní hymny v podání Podnikového dechového orchestru Škoda Auto.

Po ukončení pietního aktu se přítomní přesunuli na Boleslavský hrad, kde byla zahájena ve Státním okresním archivu Mladá Boleslav výstava projektu Legie 100 věnovaná všeobecně odbojové organizaci Obrana národa a byla doplněna o podrobnosti vážící se k činnosti na Mladoboleslavsku. Atraktivní a unikátní výstava bude v Mladé Boleslavi přístupná do 15. dubna 2016.

text br. Jiří Filip, foto ses. Marcela Volfová