Váleční veteráni v Rudolfinu

16. 11. 2016

Ve čtvrtek 10. listopadu se uskutečnil v pražském Rudolfinu slavnostní koncert, kterého se zúčastnili nejvyšší ústavní činitelé České a Slovenské republiky a zástupci velení armád obou zemí. Slavnostní večer, pořádaný Armádou ČR a Československou obcí legionářskou, byl věnován válečným veteránům v předvečer jejich svátku. Vrcholný kulturní zážitek se konal za přítomnosti prezidentů České a Slovenské republiky, kteří přijali pozvání válečných veteránů.

Po úvodních slovech moderátora Jiřího Vejvody byl praporečníky Hradní stráže přinesen na varhanní emporu Dvořákovy síně spolu se státní vlajkou ČR, standartou prezidenta republiky a historickými prapory také prapor Československé obce legionářské. Po příchodu obou prezidentů do Prezidentské lóže Dvořákovy síně zazněly v sále státní hymny Slovenské a České republiky v podání Kühnova dětského sboru pod taktovkou jeho sbormistra prof. Jiřího Chvály. Následovalo přivítání vzácných hostů, po němž na pódiu vystoupil ministr obrany ČR Martin Stropnický, který vyjádřil svůj respekt nejen přítomným válečným veteránům druhé světové války: „Novodobí veteráni Armády ČR zanechali od začátku devadesátých let svoji zřetelnou stopu v Iráku, na Balkáně, v Afghánistánu i jinde. Jsou nejen vyslanci naší dobré vůle všude tam, kde je jich zapotřebí, ale také důkazem toho, že své spojenecké závazky bereme velmi vážně.“ Se zdravicí k přítomným válečným veteránům a vzácným hostům vystoupili rovněž náčelník GŠ AČR arm. gen. Josef Bečvář a náčelník GŠ Ozbrojených sil SR gen. Milan Maxim. Závěrečné vystoupení patřilo místopředsedovi Čs. obce legionářské a válečnému veteránovi brig. gen. Emilu Bočkovi, který vzpomněl na padlé spolubojovníky a připomněl, že i v těchto chvílích naši vojáci riskují své životy v zahraničních misích za naše bezpečí doma: „Mysleme na naše hochy, aby se po splnění svých úkolů vždy šťastně vrátili do vlasti ke svým rodinám. A prosím, přikládejme plnou vážnost oběti, kterou jsme v minulosti dali, dáváme dnes a budeme muset dávat za udržení svobody.“ Následovala minuta ticha za padlé.

Pod taktovkou dirigenta Ústřední hudby Armády ČR pplk. Jaroslava Šípa byla zahájena první část koncertu pochodem (op. 311) skladatele Julia Fučíka s názvem Gigantic. Úlohy dirigentky se rovněž zhostila i mjr. Andrea Šolar ze slovinského vojenského orchestru. Kromě área Kecala ze Smetanovy Prodané nevěsty či melodií Antonína Dvořáka a Gejzi Dusíka zazněla i filmová hudba ze snímku Zachraňte vojína Ryana nebo Ave verum corpus Karla Jenkinsna.

Po přestávce a úvodních Fanfárách svobody Johna Williamse druhé části koncertu vystoupili na podiu prezident ČR Miloš Zeman a prezident SR Andrej Kiska v doprovodu ministra obrany, českého a slovenského náčelníka generálního štábu, předsedy ČsOL Pavla Budinského a brig. gen. Emila Bočka. Prezident republiky Miloš Zeman připomněl, že v den výročí vzniku samostatného československého státu ocenil rovněž válečné veterány a zdůraznil vážnost, kterou chová vůči válečným veteránům a památce těch, kteří položili ve válce – mnohdy své mladé – životy. Zástupci ČsOL následně oběma prezidentům poděkovali za přijetí pozvání na slavnostní koncert a předali jim jménem válečných veteránů dar Obce legionářské – křišťálové vázy se znakem ČsOL.

V druhé části koncertu poté zazněly například melodie Karla Hašlera nebo Jaroslava Ježka. Právě po písni Život je jen náhoda byl na podium pozván opět ministr obrany ČR Martin Stropnický, který převzal z rukou předsedy ČsOL Pavla Budinského, brig. gen. Emila Bočka a plk. Václava Kuchynky Pamětní medaili ČsOL II. stupně za podporu projektu Legie 100 a Legiovlaku, spojených se 100. výročím vzniku československých legií, a za péči o válečné veterány. Sálem se rozezněly další melodie a po slovenské lidové písni Tancuj, tancuj byli na podium pozváni vokální sólisté večera Dasha, Marie Fajtová, Lucie Silkenová, Ondřej Havelka, Ondřej Ruml, František Zahradníček, Jan Musil a instrumentální sólisté Veronika Panochová a Ladislav Hrdlička, aby jim byli na výraz díků přineseny květinové koše od českého a slovenského prezidenta, ministra obrany a náčelníků generálních štábů, a od Československé obce legionářské společně květinami pro sólisty od prezidenta republiky a pořadatelů koncertu. Na úplný závěr slavnostního koncertu zazněla Škoda lásky.

Váleční veteráni včele s brig. gen. Emilem Bočkem a plk. Václavem Kuchynkou spolu s předsedou ČsOL Pavlem Budinským po představení využili přátelského setkání v prezidentském salonku, aby předali přítomnému náčelníku GŠ AČR arm. gen. Josefu Bečvářovi a náčelníku GŠ OS SR gen. Milanu Maximu dar ČsOL, jako trvalou vzpomínku u příležitosti společného setkání na slavnostním koncertu v Rudolfinu, věnovaném právě válečným veteránům.

 

text: br. Jiří Filip

foto: Archiv ČsOL a AČR