Večer regionální historie v Třinci veřejnost zaujal

3. 3. 2016

První březen letošního roku zasypal celou Českou republiku sníh a jen s problémy na namrzlých silnicích se zájemci o přednášku  nazvanou „Českoslovenští legionáři z Těšínska“  pořádanou v rámci v rámci  již druhého Večera  regionální historie, sešli v třinecké knihovně.

Před vchodem do hlavního sálu městské knihovny je čekalo překvapení – čestná stráž u originálního hraničního sloupu z roku 1920, který  pocházel z Těšínska. V uniformě čs. legionáře v Rusku zde byl br. Jiří Francírek a v uniformě prvorepublikového vojáka pak br. David Szlauer. Zcela zaplněný sál si poté vyslechl přednášku spojenou s besedou Petra Majera, plukovníka  ve výslužbě, předsedy ČSOL jednota Frýdek-Místek a Kronikáře obce Bystřice, nejen o  I. světové válce a vzniku Československých legií v Rusku, Itálii a Francii, ale ve svém vyprávění popsal osudy některých legionářů z Třince a Jablunkova. Na stolech byly k nahlédnutí seznamy 561 legionářů, kteří se narodili v historických hranicích Těšínského Slezska, takže zájemci si mohli seznamy pročíst a možná i najít  některého ze svých příbuzných či známých z Jablunkova, Třince a okolních obcí, Těšína apod. Přítomni byli rodinní příslušníci – vnuk rtm. Josefa  Maňase z Třince a vnuk Josefa Doležala z Jablunkova a jejich vzpomínky na dědy, kteří bojovali v řadách čs. legionářů v Rusku a Itálii byly velmi zajímavé. Obohacením celého večera pak byla nejen ukázka bohaté literatury k danému tématu, ale i výstavka originálních vyznamenání, kterou svým zasvěceným výkladem doplnil  Ing. Ladislav Vallo. Tento legionářsky laděný večer nebyl v třinecké knihovně zcela jistě posledním.

 

text: Br. Teodor Hybler, jednota ČsOL Frýdek-Místek 

foto: Bc. Regina Szpyrcová