Vzpomínka na obránce hranic v Lužických horách v roce 1938

11. 10. 2016

V sobotu 24. září 2016 se na hraničním přechodu Dolní Světlá-Waltersdorf uskutečnilo tradiční vzpomínkové setkání, které připomnělo tragické události roku 1938. Je tomu již 13 let, kdy byl v těchto místech Jednotou Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi vybudován pomník připomínající odhodlání a boj o státní suverenitu československých hraničářů, příslušníků Stráže obrany státu a finanční stráže. Každoroční vzpomínkové setkání pod taktovkou mladoboleslavské jednoty začalo i letos výstupem na horu Luž.

Dopoledního výstupu se zúčastnily tři desítky účastníků, mezi nimiž nechyběli dobově odění příslušníci finanční stráže, československé armády nebo policie, ale také pozůstalí po obráncích československých hranic.

Samotný odpolední ceremoniál začal ve 14 hodin u pomníku hraničářů. Důstojnou kulisu celé vzpomínce tvořili opět nejen dobově stejnokrojovaní příslušníci finanční stráže, policie a armády, ale také příslušníci Policie České republiky z České Lípy. Je obzvláště chválihodné, že současná Policie ČR nezapomíná na své vlastní tradice, neboť četníci i policisté bojovali v roce 1938 bok po boku s finančníky a vojáky v jednotkách Stráže obrany státu.  V průběhu vzpomínky zazněly autentické nahrávky z roku 1938. Vlastní pietní akt zahájil záznam vyhlášením mobilizace, tedy stejné hlášení, které 23. září 1938 ve večerních hodinách vysílal i Československý rozhlas. Po signálu trubače „Nastoupeno“ přivítal přítomné předseda Jednoty br. Tomáš Pilvousek. Následně promluvil br. Jaroslav Beneš. Ve svém projevu přiblížil přítomným historické souvislosti a důvody našeho setkání. Připomněl i československou historickou zkušenost z roku 1938, která má přenosnost i do současnosti. Historickou část vzpomínky pak uzavřel br. Jan Juřena, který přednesl text pochvalného uznání, jenž zaslal všem příslušníkům Stráže obrany státu dne 25. listopadu 1938 ministr vnitra Jan Černý.

Vzpomínkový akt dále pokračoval položením věnců a kytic k pomníku a čtení několika desítek náhodně vybraných jmen padlých příslušníků finanční stráže v letech 1938–1939. Jména nakonec symbolicky zanikla v tónech vojenské večerky. Čestnou salvou jsme si opět připomněli obětí našich předků, které nesmí býti nikdy zapomenuty. Krátkou řeč následně pronesl krajský zastupitel PhDr. Miroslav Hudec. Celý vzpomínkový akt byl zakončen tóny naší krásné Československé státní hymny, a to z originální nahrávky ze září 1938. S přítomnými se následně rozloučil předseda Jednoty br. Pilvousek a celý pietní akt ukončil vojenský signál „Odtroubeno“.

Vzpomínkového aktu se účastnil značný počet diváků. Těší nás, že mezi obecenstvem jsou každý rok přítomni i potomci příslušníků finanční stráže z Lužických hor. Jejich otcové a dědové bránili se zbraní v ruce svobodu předválečného a demokratického Československa.

Návštěvníkům byly dlouho před a také po celou dobu vzpomínkové akce k dispozici jednak informační panely, které informovaly o událostech roku 1938 a Stráži obrany státu, tak i panely o Československé obci legionářské.

 

text: br. Jaroslav Beneš

foto: Karolína Leiblová