Vzpomínka na plk. i. m. Viléma Noska, letce RAF

18. 2. 2016

Obec Líně, ležící jihozápadně od Plzně, je úzce spjata s historií vojenského letectví. V těsné blízkosti obce se nachází civilní a vojenské letiště, ze kterého v současné době operuje letecká záchranná služba. Se službou na letišti Líně je spojen především 5. stíhací letecký pluk, který zde působil od padesátých do devadesátých let. Vedle letiště a dlouholetého pobytu vojenských pilotů v Líních, má obec ještě další vazbu na armádní letectvo. Dne 30. ledna roku 1916 se zde narodil Vilém Nosek, příslušník československého letectva ve Velké Británii.

Po osudu letce Noska pátral badatel PhDr. Daniel Švec. Jeho zájem vyústil jednak v novinový článek, ve kterém byl poprvé životní příběh Viléma Noska uceleně zpracován, a jednak ve vzpomínkový akt konaný v Líních k 100. výročí Noskova narození. Na vzpomínkový akt přijali pozvání také zástupci plzeňské jednoty Československé obce legionářské. Akce se konala v sobotu 30. ledna 2016 u pomníku padlých občanů obce Líně, u kterého je umístěna také pamětní deska místního rodáka Viléma Noska. I přes nepříjemné mrazivé a větrné počasí se dostavil značný počet lidí, kteří si chtěli připomenout polozapomenutou osobu československého pilota a mechanika. Akci pořádal obecní úřad společně s Danielem Švecem, o čestnou stráž se postarali dobrovolní hasiči SDH Líně a členové plzeňské jednoty ČsOL. Početným zastoupením se akce zúčastnili členové plzeňské odbočky Svazu letců ČR.

Všechny přítomné uvítal starosta Líní a předal slovo doktoru Švecovi, který přednesl svůj příspěvek o životě vzpomínaného pilota. Slovo si za Svaz letců ČR vzala také Iveta Irvingová, dcera československého letce RAF Jana R. Irvinga. Poté následovalo položení věnce a kytic, a uctění památky tragicky zesnulého letce minutou ticha. Na samý závěr zazněly státní hymny.

Jelikož se v Líních vzpomínka na Viléma Noska nekoná pravidelně každý rok, je třeba ocenit, s jak velkým pozitivním ohlasem se akce setkala. Doufejme, že se na ni podaří navázat i v budoucnu.

Vilém Nosek se k leteckému prostředí dostal již během své prezenční vojenské služby v československé armádě. Následně u armády zůstal jako letecký mechanik. Po okupaci českých zemí odešel do Polska a pokračoval do Francie, kde po německém útoku působil jako mechanik u francouzské perutě. Po francouzské kapitulaci se dostal počátkem srpna 1940 přes Alžírsko do Velké Británie. V Anglii byly jeho zkušenosti leteckého mechanika velice cenné. Uplatnil je jako příslušník 312. čs. stíhací perutě Královského letectva (RAF). Na vlastní opakované žádosti byl přijat k pilotnímu výcviku v Kanadě. Od prosince 1942 do června 1943 prošel sériemi výcviku, po kterém se stal stíhacím pilotem Královského letectva. Po dalším doplňujícím výcviku se vrátil k 312. čs. stíhací peruti, se kterou se v červnu 1944 účastnil operace OVERLORD, spojenecké invaze do severní Francie. Československé perutě se společně s dalšími spojeneckými perutěmi formou leteckých hlídek podílely na zajištění nadvlády Spojenců nad bojištěm a na letecké podpoře pozemních operací. Osudným se Vilému Noskovi stala hlídka z 11. června 1944. Na nebi Normandie strávili českoslovenští piloti příliš dlouhou dobu a při návratu na základnu v jihovýchodní Anglii jim již docházelo palivo. Panovalo nevlídné počasí, byla mlha a hustě pršelo. Vilém Nosek ve svém letounu Spitfire, patrně ve snaze najít místo pro nouzové přistání mimo letiště, v mlze narazil do kopce Barnes Ham nedaleko města Washington. Jeho tělo pohřbili v obci Chichester na jihu Anglie.

 

br. Petr Tolar, foto Iveta Irvingová