XI. ročník Memoriálu Hrdiny SSSR generála Buršíka v Postřekově

12. 9. 2016

V souladu s plánem práce na rok 2016 se v chodském Postřekově 10. 9. 2016 konal již jedenáctý ročník střeleckého Memoriálu Hrdiny SSSR generála Buršíka. Cílem projektu bylo formou střeleckého memoriálu přispívat k zvyšování branné a střelecké dovednosti občanů ČR a též přispívat k obnovení národní hrdosti, vlastenectví, demokratických a bojových tradic v České republice.

Slavnostní zahájení se již tradičně uskutečnilo u pomníku před rodným domem Hrdiny SSSR generála Buršíka, kde nastoupili příslušníci 1. tankové roty AZ AČR „Československých legií“ se svou zástavou a členové Klubu Vojenského muzea Rokycany v dobových uniformách. Pietní aktu se zúčastnili zástupci obce Postřekov, řídící tajemník ČsOL a obyvatelé obce. Úvodní slovo pronesl za obecní úřad Postřekov plk v. v. Václav Volfík, který přivítal všechny přítomné, připomenul osobu generála Buršíka a poděkoval za připomínání a uchovávání tradic z historie naší vlasti. Tajemník ČsOL a velitel 1. tankové roty AZ „Československých legií“ kpt. v zál. Ing. Milan Mojžíš poděkoval zástupcům obce za podporu a ocenil hojnou účast příslušníků tankové roty AZ i občanů obce na pietním aktu

Ve 12:00 hodin proběhlo na postřekovské střelnici poučení a byla zahájena střelecká soutěž. Každý z účastníků poté absolvoval střelbu z velkorážní pistole na 25 m ve stoje a v kleče a na padací terč. Další kategorie byla střelba z Sa vz. 58 na 50 m v leže. V 17:30 proběhlo slavnostní ukončení a vyhlášení vítězů. Na prvním místě se umístil místopředseda jednoty ČsOL Rokycany Miroslav Kaufner, na druhém člen Klubu vojenského muzea v Rokycanech Alexander Karev a na třetím místě por. v zál. Ing. Radek Říha z 1.tr AZ. Prvních deset účastníků navíc obdrželo ještě další hodnotné ceny od ČsOL. Cenu starosty obce Postřekov za nejlepší umístění v dlouhé zbrani si odnesl domácí závodník rtm. v zál. Jiří Knopf z 1. tankové roty AZ. Poté následovalo praktické vyzkoušení historických zbraní z druhé světové války.

Memoriál připravil a realizoval tým složený ze zástupců Jednoty ČsOL Rokycany, 1. tankové roty AZ „Československých legií“ a z místní asociace účelových sportů. Jedná se především o Jiřího Řezníčka, Františka Jasana, Jiřího Knopfa, Františka Jasana st., Jana Strassera, Josefa Tauera, Marcela Hoblíka, Ing. Aleše Dvořáka a Ing. Milana Mojžíše.

Informace o memoriálu se objevila v regionálním tisku a na internetových stránkách obce Postřekov, ČsOL a Klubu vojenského muzea Rokycany.

 

text br. Milan Mojžíš

foto Archiv ČsOL