12. memoriál hrdiny SSSR generála Josefa Buršíka

6. 10. 2017

Generál Josef Buršík je jedním z hrdinů, na které nikdy nezapomeneme. Ale bylo by tomu tak i v případě, že bychom si jeho osobnost a hrdinské činy nepřipomínali? Snad ano, ale přesto si raději tohoto postřekovského rodáka pravidelně připomínáme. Každý rok v době výročí jeho narození pořádá Československá obec legionářská – jednota Rokycany společně s příslušníky 1. tankové roty aktivních záloh „Československých legií“ memoriál generála Buršíka. Stejně tak tomu bylo i v letošním roce.

První část memoriálu se konala u pomníku před rodným domem Josefa Buršíka. Pietní akt zahájil br. Milan Mojžíš, následoval projev místostarosty Postřekova pana Jaromíra Steinbergera a pana Václava Volfíka – místního historika a spolutvůrce postřekovské pamětní síně, ve které má svoje místo i generál Buršík. Poté byl čestnou jednotkou 1. tankové roty položen věnec k pomníku a následovala čestná salva, kterou pravidelně zajišťují členové rokycanské jednoty ČSOL v historických uniformách. Pak všichni přítomní sborem zazpívali státní hymnu.

V rámci této slavnostní příležitosti obdrželi z rukou br. Milana Mojžíše někteří z přítomných ocenění Československé obce legionářské:

  • Václav Volfík – pamětní medaile ČSOL II. Stupně
  • Karel Řezníček – pamětní medaile ČSOL III. Stupně
  • Marcel Hoblík – pamětní medaile ČSOL III. Stupně
  • Miroslav Kaufner – pamětní medaile ČSOL III. Stupně
  • Radek Říha – pamětní mince ČSOL
  • Jiří Knopf – pamětní mince ČSOL

Velice potěšující byla tradičně vysoká účast z řad místního obyvatelstva, pro které je Josef Buršík nejen významným rodákem, ale i symbolem hrdinství. Po ukončení pietního aktu se většina přítomných přesunula do budovy obecního úřadu a navštívila pamětní síň, kde otevřena výstava o československých dobrovolnících za první a druhé světové války a jejich následovnících z řad Aktivních záloh AČR.

Odpolední část memoriálu pokračovala na postřekovské střelnici. I v letošním roce byly soutěžní disciplíny jak ve střelbě z krátkých, tak i z dlouhých zbraní. Pohár starosty Postřekova (střelba ze samopalu) získal v letošním roce des. Martin Výlet s nástřelem 100 bodů. Celkové pořadí pak bylo následující:

  1. por. J. Zajíc  (244 bodů)
  2. des. J. Kužílek  (243 bodů)
  3. rtm. J. Knopf (234 bodů)

Když všichni dostříleli a sklidili zbraně došlo na volnou zábavu a i nějaké to pivko. Co také pít jiného k pečenému prasátku… Všem organizátorům i účastníkům patří poděkování. Jedněm za vzorné zajištění, druhým za perfektní reprezentaci ČSOL a aktivní zálohy v očích veřejnosti…

text: br. Miroslav Kaufner

fotografie: br. Jiří Kaufner