75 let operace ANTHROPOID – Muži odplaty na Karlově náměstí

12. 7. 2017

Vrcholem letošních připomínek 75. výročí operace ANTHROPOID a 1. vlny výsadků z Anglie byla bezpochyby akce, kterou Československá obec legionářská uspořádala spolu s Rotou Nazdar, Městskou částí Praha 2, Benešovými muži a významnou finanční podporou Ministerstva obrany o víkendu 17. a 18. června na Karlově náměstí. Muži odplaty, jak zněl její podtitul, propojili v osudu Josefa Valčíka dva souběžné projekty, které připomínají operace SILVER A a ANTHROPOID. 

V půlce června se polovina Karlova náměstí v Praze proměnila v dobový tábor Československé brigády ve Velké Británii a na sedmdesát dobově oděných mužů a žen přeneslo jeho návštěvníky do doby před 75 lety, kdy probíhal výcvik československých parašutistů s úkolem seskočit do protektorátu a provádět tam zpravodajskou, diverzní, sabotážní a další činnost. V dobových stanech byly umístěny expozice zbraní či spojovacího materiálu, výstavky vybavení parašutistů a jejich speciální výstroje či zařízená polní ambulance včetně zdravotnického matriálu k provádění chirurgických zákroků a zubařská ordinace. Za samotným táborem pak autopark s desítkou historických automobilů používaných našimi vojáky.

Protože akce Roty Nazdar a Benešových mužů nejsou pouze statické, v pravidelných intervalech jejich členové předváděli praktické a interaktivní ukázky jednotlivých fází výcviku. Jako před 75 lety musel každý dobrovolník projít výběrem, na konci kterého byl zařazen do tzv. Assault kurzu, kde se jednak zocelila jeho fyzická kondice dlouhými pochody a cvičení, ale předně se naučil metodám tichého zabíjení, sebeobrany, práce s výbušninou či základy radiového spojení. Ukázka se zaměřila především na tělesný výcvik a sebeobranu. Pro znázornění parašutistického výcviku byl připraven simulátor pro nácvik správného opuštění letounu. Oproti dnešním zvyklostem se nevyskakovalo dveřmi na boku letadla, ale kruhovou dírou v podlaze, což vyžadovalo přípravu a rutinní nácvik všech fází seskoku. Návštěvníci se rovněž mohli seznámit s konstrukcí padáku a jednotlivými fázemi výcviku.

Jen vybraná hrstka dobrovolníku měla to štěstí, že byla zařazena přímo do operace. Před seskokem se každý musel důkladně seznámit s operačním materiálem a zejména nacvičit činnost po přistání, sběr materiálu a jeho ukrytí, čemuž se věnovala další půlhodinová praktická přednáška s názornou ukázkou všeho, o čem členové vojenskohistorických klubů mluvili. Výcvik protitankových dělostřelců sice s parašutisty zas až tolik nesouvisel, ale byl jedinečnou šancí v centru Prahy spatřit britský šestiliberní kanon v činnosti včetně imitace střelby. Zřejmě nejatraktivnější částí programu byl výcvik v útoku na projíždějící automobil. Pomocí historického vozu Austin Ten, expanzních pistolí, samopalu STEN a imitačních výbušek tak bylo několik stovek přihlížejících diváku seznámeno s tím, jak se útok na Heydrichův automobil v Anglii plánoval a jak asi mohl ve skutečnosti na rohu ulic Kirchmayerova a V Holešovičkách proběhnout. Ukázka výcviku má tu výhodu, že není svázána přímo s již neexistujícím místem provedení útoku a umožnila velmi názorně představit plánovanou činnost parašutistů. Každá ukázka byla zařazena do dopolední i odpolední části programu v sobotu i v neděli, všechny tedy proběhly celkem 4krát a spatřilo je několik stovek diváků. Dobovým táborem během obou dnů prošlo několik tisíc lidí. Přesný počet se velmi těžko určuje. Karlovo náměstí je hojně navštěvované, a protože akce byla zdarma a ke vstupu nebyl žádný turniket, celkové počty lze jen odhadovat.

Výstava 75 operace ANTHROPOID

Příspěvkem ČsOL k připomínce 75. výročí provedení operace ANTHROPOID je i venkovní dvojjazyčná výstava. Ta zatím na 26 panelech v češtině a angličtině představuje historický vývoj v Československu a důležité aktéry plánování a provedení operace. Ve svém omezeném rozsahu se snaží připomenout především opomíjené domácí spolupracovníky. Výstava byla představena 26. května na Klárově, 16. června na Karlově náměstí a nyní je ji možné do půli srpna navštívit na náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3. Bilingvální forma z pera kolektivu autorů kolem Vlastislava Janíka a velké množství fotografií ze sbírky Jaroslava Čvančary si nachází svůj ohlas a kolemjdoucí se u naší výstavy zastavují a dlouhé minuty se zájmem čtou a prohlížejí.

Odhalení pamětních desek v Resslově ulici

Iniciativa Ing. Karla Polaty je motorem instalace pamětních desek opomíjeným spolupracovníkům odboje, bez kterých by jen těžko mohlo dojít ke zdárnému atentátu na Heydricha. 17. června, tedy v předvečer tradičních vzpomínkových akcí proběhla menší komorní akce, na které starostka městské části Praha 2 Jana Černochová odhalila pamětní desky rodině kostelníka Karla Loudy a jeho ženy Marie na domě číslo 9a odkud byl veden první útok gestapa na kostel a manželům Jiřímu a Marii Jesenským, důležitým podporovatelům parašutistů na domě čp. 7. Kromě desek, které financovala městská část, je v každém z domů instalována nástěnka, která osudy obou rodin přibližuje návštěvníkům a obyvatelům domu. Slavnostnímu odhalení jsme přispěli organizačně, propagací a čestnou stráží a i díky spojení s akcí probíhající na Karlově náměstí přišlo několik desítek lidí.

Pietní akt v Resslově ulici

V neděli 18. června v 10 hod. proběhl tradiční pietní akt k uctění památky sedmi statečných parašutistů, kteří padli v boji se stonásobnou přesilou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Právě fakt, že letošní 75. výročí připadlo na neděli, se pietní akt těšil velkému zájmu veřejnosti ale i osobností, institucí a spolků, kteří se zařadili do procesí a položili květinové dary pod okénko do krypty kostela. Delegace ČsOL samozřejmě nechyběla a naši mladí bratři v dobových anglických battledressech s historickými prapory jednotek, pod kterými naši parašutisté sloužili, postavili čestnou stráž ke kostelu. Spolu s Čestnou stráží AČR tak propojili historii a první poválečné vzpomínkové akce s dneškem. 

text: br. Miloš Borovička

foto: ses. Marcela Volfová, Erik Štrégl