Bamboška Radambuk

22. 5. 2017

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s., připravila tradičně na termín 19.-20. května 2017 akci pro děti a mládež – BAMBIFEST 2017. 

V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase. Díky akci mají každoročně tisíce dětí možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu. Akce se tradičně konala v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích, kde bylo postaveno pódium se zastřešeným hledištěm a lavičkami. Toto pódium sloužilo pro jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum dění. Akci v pátek slavnostně zahájili pozvaní hosté z Jihočeského kraje – náměstek hejtmanky Mgr. Zdeněk Dvořák a vedoucí oddělení mládeže Mgr. Miroslav Hrdina. Po celé dva dny se na pódiu střídala hudební, pěvecká, divadelní a taneční vystoupení dětí ze spolků dětí a mládeže, domů dětí a mládeže, základních a uměleckých škol. Pro malé návštěvníky bylo připraveno také několik divadelní představení.

Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit ve stáncích – přehlídka možností pro volný čas, nabídky letních táborů, ukázky tábornických dovedností, nízké lanové aktivity, prezentace Městské policie České Budějovice, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, BESIPu a Jihočeské záchranné brigády kynologů, indiánské teepee, střelba z luku, slacklining, výroba placek – buttonů, lezecká stěna, maskot čáp Klapík, skákací hrady, kurzy angličtiny pro děti, ukázky karate, opičí dráhy pro nejmenší, ukázky zážitkové akce s pejsky, chemické a fyzikální pokusy, elektrokoloběžky, segway, elektromobil, zkouška hmatu, čichu a paměti, poznávání stop, stavba mraveniště, rýžování a vrtání pravěkou vrtačkou, poznávací hry s koňskou tématikou, workshop pro děti s tematickým zaměřením „Boj proti plýtvání potravin a jejich správné skladování“, venkovní verze hry lasertag, po celém areálu akce si mohly děti vyzkoušet hru a svou přesnost při střelbě z laserové zbraně na cíl a spousta dalších her a soutěží…

Účastníci si prověřili své znalosti týkající se obrany proti šikaně nebo kyberšikaně, zjistili, zda ví, jak se v takových situacích zachovat.

V sobotu 20. května se na této akce také účastnila Jednota Československé obce legionářské v Českých Budějovicích. Organizace zde prezentovala historii naší prvorepublikové armády především v éře 30. let a události na území protektorátu v letech 1939–1945. Pro malé návštěvníky akce připravila ses. Marhounová omalovánky a další upomínkové materiály s legionářskou tématikou. V rámci ČsOL se zde představil i klub KVH České Budějovice pod vedením br. Svitáka, který prezentoval vybavení, výstroj, výzbroj a techniku Československé samostatné obrněné brigády za účasti uniformovaných vojáků v dobové, historické ústroji. Prezentace proběhla formou dobového tábora, kde návštěvníci mohli shlédnout stan s vybavením lehké polní ambulance, dále spojařské vybavení, dobovou kolovou techniku, zbraně britské provenience a vyzkoušet si práci s replikami razítek polní pošty. Prezentoval také polní nemocniční oddělení jak operačním vybavením i s figurínou na operačním stole, tak stomatologickým oddělením, nakonec v další části i prezentaci techniky a zbraní i dalšího vojenského materiálu. Na výstavní prostor KVH navazoval prostor expozice Aktivní zálohy AČR, vedený br. Kabelkou, který veřejnosti představoval vybavení a materiály AČR pro Aktivní zálohy.

V dalším stánku byla prezentována na roll banerech výstava historie československé armády v období před a v průběhu druhé světové války. Zde se aktivně realizovali různé věkové skupiny dětí v omalovánkách, obdržely propagační materiál, sladkosti a informace, které poskytovala po celou dobu ses. Marhounová pod vedením br. Bc. Tomáška.

V Infocentru mohli návštěvníci odevzdat nepoužívané dioptrické brýle a zapojit se s RADAMBUKem do Sbírky brýlí pro Afriku. Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM ČB) postavilo v centru akce indiánské teepee a připravilo několik soutěží pro děti. Na pódiu byli v pátek odměněni věcnými cenami vítězové Komiksové a výtvarné soutěže Jeden svět pro všechny, kterou ICM ČB vyhlásilo v dubnu 2017. BAMBIFEST navštívili zahraniční partneři RADAMBUK z Dětské organizace FÉNIX ze Slovenska, kteří se do akce aktivně zapojili a připravili soutěže pro děti.

BAMBIFEST po oba dva dny provázelo v letošním roce krásné počasí a přátelská atmosféra. Akci navštívilo přes 2 900 návštěvníků. Program ve stáních připravilo 198 organizátorů z 33 organizací, na pódiu akce vystoupilo 546 účinkujících, kteří představili 53 pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení. RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich připravené soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení, které pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky patří všem sponzorům a donátorům, bez jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat. Naším společným cílem bylo připravit pro děti a mládež zábavný a poučný program, nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy, které jsme na akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na BAMBIFESTu v květnu 2018.

Záštity přijali v letošním roce Ing. Jiří Svoboda, primátor Statutárního města České Budějovice, a Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora pro školství a sociální věci. Akci v regionu podporovali Městská policie České Budějovice, Jihočeská záchranná brigáda kynologů, BESIP, Ministerstva obrany ČR, Jednota ČsOL v Českých Budějovicích a Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Akce se připojila k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

text a foto: br. Milan Čajdík