Dvě dějepisné exkurze „Po stopách Jana Kubiše a československého odboje“

6. 11. 2017

V pátek 15. září 2017 jsme se my, žáci kvinty, sexty a vybraní studenti z oktávy Základní školy a gymnázia ve Vítkově, vydali autobusem na exkurzi, pořádanou Československou obcí legionářskou, která se tímto snaží pomoci při výchově dnešní mládeže k vlastenectví. 

Autobusem jsme nejprve dojeli do Opavy, kde k nám přistoupil náš průvodce Ing. Jaromír Breuer, člen Matice slezské a Svazu bojovníků za svobodu. Poskytl nám velmi zajímavý výklad o vojenské historii Opavy, budování opevnění za první republiky i odbojové činnosti během druhé světové války.

Samotné opevnění se začalo stavět už v roce 1935. Dozvěděla jsem se, že v naší republice bylo vybudováno asi 10 000 malých bunkrů, tzv. řopíků, a dále několik stovek velkých bunkrů, tzv. srubů. My jsme měli tu možnost navštívit objekt s názvem OP–S 25 „Trigonometr“ v Milostovicích, kterým nás provedli členové KVH Opava. Byli jsme se podívat do ubytovacích místností pro vojáky, kterých tu mohlo být téměř 40. Také jsme shlédli sociální zařízení, místnost pro radiotelegrafistu a řadu dalších věcí. Zajímavé pro mě byly střelecké místnosti, v nichž se nacházely protitankové kanóny s kulomety.

Po prohlídce jsme jeli do Sádku, kde nad vchodem do hasičské zbrojnice visí pamětní deska Jana Kubiše, jenž zde pobýval během své vojenské služby na Opavsku. Naše výprava zamířila také k poslednímu bunkru linie OP–S 38. Jen byla škoda, že tento dvoupodlažní pěchotní srub není udržován a přístupný veřejnosti. To mě moc mrzelo.

Cesta nazpátek vedla přes Hlavnici, kde je pamětní deska „Obrany Slezska“, působiště spisovatele A. C. Nora, a Litultovice, kde byl Jan Kubiš taktéž dočasně ubytován. Poslední zastávkou se stala Opava. Zde jsme v bývalých Vajdových kasárnách, dnes v objektu Magistrátu, u pamětní desky Jana Kubiše, Štěpána Vajdy a I. československé partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova položili kytici k uctění jejich památky.

Celou exkurzi zpětně hodnotím velmi pozitivně a jsem moc ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit. Výklad průvodců byl velmi zajímavý. Dozvěděla jsem se spoustu informací, které jsem předtím nevěděla. A za to vše bych chtěla všem, kteří exkurzi umožnili, poděkovat.

text: Dita Baraňáková (kvinta)

Sychravého úterý, přesněji 19. září 2017, jsme se se skupinkou seminaristů a dějepisných nadšenců vydali na exkurzi Po stopách Jana Kubiše a československého odboje na Opavsku. Připravila ji pro nás Československá obec legionářská. Postupně jsme projeli trasu Krnovská – Milostovice – Sádek – Litultovice.

V Milostovicích nás čekala zajímavá prohlídka jednoho z objektů československého opevnění s výkladem. Jak to v takovém bunkru chodilo a jak se tam žilo, nám podrobně vyprávěli naši průvodci, členové KVH. Mohli jsme vidět zbraně, jako například lehký kulomet vzor 26, těžký kulomet vzor 37, protitankový kanon Škoda ráže 40 mm vzor 36 a opakovací pušky vzor 24, což byly licenční kopie německého Mauseru 98k. Pro ty, kterým typy a ráže moc neříkají, podobně jako nám holkám, dodejme jen, že to byly zkrátka opravdu mohutné, velké zbraně, obsluhované hned několika vojáky. Všichni jsme si mohli vyzkoušet, jak se s takovou zbraní míří. Mohli jsme se také na cokoli zeptat, vždy jsme dostali zasvěcenou odpověď.

Dalšími informacemi nás zahrnoval pan Jaromír Breuer, který nás celou trasou provázel. Nejen my dvě s Aničkou, ale určitě všichni jsme na něm obdivovali, jaké má znalosti a jak je zapálen pro věc, bez ohledu na pokročilý věk – klobouk dolů a velký dík všem, kteří pro nás exkurzi připravili.

text: Terka Dehnerová (4.C) a Anička Černohorská (4.B)