Jihočeská organizace SVV a legionáři bilancovali

25. 10. 2017

V sobotu 21. října se v českobudějovickém hotelu Royal sešli jihočeští členové Sdružení válečných veteránů. To proto, aby na výroční schůzi vyhodnotili svou práci za rok a schválili tak nejen zprávu o své činnosti, ale také vzali na vědomí zprávu o finančním hospodaření za rok 2016 a části letošního roku. 

Jihočeši patří k aktivním organizacím sdružení, které v sobě zahrnuje nejen účastníky mírových a riskantních operaci pod mandátem Organizace spojených národů. Nedílnými účastníky pravidelných výročních setkání jsou také členové českobudějovické legionářské jednoty a jejich sympatizanti, kterými jsou především rodinní příslušníci, či ti, kteří obdivují odvahu a statečnost těch, kteří neváhali pomoci v krizových oblastech světa.

Všechny přítomné na výročce přivítal předseda Jihočechů Vojtěch Plesník, který konstatoval, že organizace, kterou řídí, nezůstala ani v minulém období nic dlužna své dobré pověsti. Ani v příštím období nechtějí jihočeští novodobí váleční veteráni ve své práci polevit o čemž svědčí pestrý plán činnosti. Nechybí v něm samozřejmě dvě největší a nejpopulárnější akce. Těmi jsou Setkání modrých baretů u příležitosti vyslání prvních vojáků ze Základny mírových sil OSN v Českém Krumlově do zemí bývalé Jugoslávie. V příštím roce si Jihočeši, spolu s kamarády z ostatních krajů, připomenou už 15. setkání.

Druhou akcí, která má taktéž celorepublikový zvuk, je tradiční Ples modrých baretů v Českém Krumlově, na kterém se potkávají přátelé z misí se svými rodinnými příslušníky s těmi, kteří do Českého Krumlova přijíždějí zavzpomínat.

Miroslav Šindelář