K devadesátinám odbojáře Leopolda Bartáka

2. 11. 2017

Obřadní síň města Hradec nad Moravicí se 5. října 2017 stala svědkem slavnostního setkání vedení zdejší radnice, zástupců Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Klubu vojenské historie Opava s jubilantem z nejmilejších. Pan Leopold Barták oslavil své devadesátiny. A proč se sešli zrovna ti uvedení gratulanti? Pan Barták je totiž jediným žijícím hradeckým pamětníkem druhé světové války, a co víc – je posledním zdejším válečným veteránem, který se významně zapojil do tehdejší odbojové činnosti. 

Leopold Barták se narodil v roce 1927 v Podolí, které je dnes nedílnou součástí Hradce nad Moravicí. Jako chlapec z vesnice musel po absolvování základní školy nastoupit na pozici pomocné síly v zemědělství. V roce 1942 pak získal práci v blízkých Braneckých železárnách. Po několika týdnech však utrpěl pracovní úraz, jehož následky mu znemožnily vrátit se přímo do výroby. Železárnám ale zůstal věrný – nastoupil do kanceláří. V roce 1943 to bylo výhodné – často vyslechl, o čem mezi sebou debatují zdejší úředníci, převážně profašisticky smýšlející Němci. Nebylo proto náhodou, že se Leopold Barták již brzy zapojil do odbojové práce. Působil ve skupině OKO (Obrana kraje opavského). Vedle informací získával také materiál k provádění sabotáží nebo k podomácku vyráběným výbušninám. Obstarával papír, pomáhal tisknout a šířit letáky zaměřené proti válce a nacismu.  

Svědomí mu nedovolilo, aby byl lhostejný k osudu ruských zajatců z lágru Brano. Některé podpořil v útěku, snažil se předávat léky nebo potraviny. Byl svědkem pochodů smrti, které procházely katastrem města – i zde byl připraven podat pomocnou ruku. Jeho odbojová činnost byla uznána udělením osvědčení o účasti na národním odboji za osvobození.

Také po válce pracoval Leopold Barták v Braneckých železárnách, a to až do odchodu na odpočinek. Nesložil však ruce do klína – angažoval se nejprve ve Svazu protifašistických bojovníků, později v Českém svazu bojovníků za svobodu, kde dlouhá léta vykonával funkci předsedy základní organizace v Hradci nad Moravicí. Uvedené zásluhy a cela řada aktivit vedly k mnohým oceněním – naposledy byl Leopold Barták vyznamenán u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války.

A s oceněním přišli také účastníci slavnosti zmíněné v úvodu článku. Starosta města Josef Vícha vždy aktivnímu jubilantovi upřímně poblahopřál a ostatní přihlížející seznámil se zásluhami Leopolda Bartáka v oblasti udržování a šíření legionářských, odbojářských a sokolských tradic. Slova se poté ujal předseda jednoty ČsOL Opava Václav Krejčí, který je s oslavencem v častém kontaktu jako terénní pracovník projektu péče o válečné veterány. Člen ÚV ČSBS plk. v. v. Jaroslav Žáček pak jubilantovi předal Pamětní medaili ČSBS II. stupně, mimo jiné za již uvedenou dlouholetou úspěšnou funkci předsedy ZO ČSBS.

Slavnost byla zapsána do Kroniky města, několikrát cvakla závěrka fotoaparátu, došlo na předání kytic nebo dárků. V salonku se pak při symbolickém přípitku pan Barták rozpovídal, aby okolnosti svého pohnutého mládí popsal slovy přímého svědka historických událostí. Došlo i na zatím nepublikované válečné zážitky, které byly mnohdy pro přítomné překvapením. Závěrem chceme panu Leopoldu Bartákovi popřát mnoho zdraví a spokojenosti v kruhu jeho rodiny i přátel.

text: ses. Magda Hrstková

foto: Jiří Hajduk