Koncert ke Dni válečných veteránů

13. 11. 2017

Dne 9. listopadu 2017 se uskutečnil v Dvořákově síni pražského Rudolfina Slavnostní koncert ke Dni válečných veteránů za účasti nejen válečných veteránů z druhé světové války, ale i veteránů z novodobých vojenských misí a aktivních vojáků s rodinnými příslušníky. 

Slavnostního koncertu se zúčastnili vzácní hosté Ministerstva obrany ČR v čele s náměstkyní MO paní Alenou netolickou, náčelníkem GŠ AČR arm. gen. Josefem Bečváčem a dále čelní představitelé MO ČR, GŠ AČR, senátoři, poslanci PČR a další hosté. Přítomen byl také náčelník GŠ Ozbrojených sil Slovenské republiky generál Milan Maxim.

Delegaci Československé obce legionářské vedl její místopředseda a válečný veterán genmjr. Emil Boček. Ve svém proslovu poděkoval Ministerstvu obrany a Armádě ČR za jejich péči a starostlivost a předal náčelníku GŠ AČR arm. gen. Josefu Bečvářovi Pamětní odznak letců Západ 1939–1945 a generálu Milanu Maximovi předal společně s plk. Alešem Knížkem pamětní medaili Rudolfa Medka.

Na koncertu vystoupil světově uznávaný vojenský orchestr Ústřední hudby AČR pod taktovkou šéfdirigenta pplk. Jaroslava Šípa. Slovem provázel Václav Žmolík.

text: br. Jaroslav Syrový

foto: archiv ČsOL